Fakulta psychológie

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8864

E-mail: katarina.greskovicova@paneurouni.com


Greškovičová