Fakulta psychológie

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8864

E-mail: katarina.greskovicova@paneurouni.com


Greškovičová

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. vyštudovala psychológiu v roku 2004 na Fakulte psychológie Komenského univerzite v Bratislave. Od roku 2002 sa venovala hlavne poradenstvu, organizovaniu workshopov a kurzov, organizovaniu voľného času pre deti a seniorov. V rokoch 2005-2010 bola asistentkou predstavenstva SSE, a.s. V rokoch 2009 až 2016 pracovala ako dobrovoľníčka pre občianske združenie Rodinné centrum Klbko, pričom bola zodpovedná za program centra, poradenstvo pre rodičov a takisto lektorovala rodičov. Posledné dva roky tam pôsobila ako štatutárna zástupkyňa a riaditeľka centra a podarilo sa jej získať 12 grantov a dotácií. V roku 2016 obhájila PhD. na Paneurópskej vysokej škole, pričom v dizertačnej práci sa zamerala na kvalitu vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Počas štúdia jej v roku 2014 bolo priznané aj jednorázové motivačné štipendium oceňujúc aktívny podiel na činnosti a rozvoji Fakulty psychológie PEVŠ. Od roku 2017 pôsobí ako odborná asistentka na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Prednáša Vyhľadávanie a spracovávanie vedeckých informačných zdrojov, Úvod do psychodiagnostiky, Metódy a techniky kvalitatívneho výskumu a predmet Prenatálna a perinatálna psychológia.  Od roku 2017 pôsobí aj ako prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy. Jej oblasť záujmu a výskumu sa zaoberá vzťahmi rodičov a detí, bondingom, attachmentom, pôrodnými skúsenosťami. Od roku 2015 je národnou koordinátorkou projektu Babies Born Better ktorý sa zameriava na názory a skúsenosti žien, ktoré v poslednej dobe rodili. V roku 2018 spolupracovala spolupracoval s NÚCEM-om  na pripomienkovaní návrhov úloh tvorivého myslenia a tvorivého riešenia problémov, ktoré sa pripravujú v rámci medzinárodných meraní 15-ročných žiakov v štúdii PISA 2021.

Vo svojej vedecko-výskumnej praxi spolupracovala celkovo na 4 výskumných projektoch. V roku 2018 reprezentovala Slovensko ako členka komisie v medzinárodnom projekte COST Action BIRTH 1405 „Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH)“.