Fakulta psychológie

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

Funkcia: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

Pracovisko: Dekanát

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8864

E-mail: katarina.greskovicova@paneurouni.com