Blog

Predmety na práve

predmety na práve

Aké sú predmety na práve PEVŠ?

Kvalitný absolvent práva by mal mať kvalitné vysokoškolské vzdelanie so širokou ponukou predmetov. Pozrite sa, aké predmety na práve PEVŠ nájdete.

Štúdium na Fakulte práva PEVŠ prináša širokú škálu možností pre budúcich právnikovdiplomatov. Na fakulte je možné študovať klasické právo alebo odbor Medzinárodné vzťahy a diplomaciu.

Študijné plány obsahujú predmety všeobecného charakteru, ale aj špecializované predmety zostavené podľa zameraní, ktorým sa študenti počas štúdia môžu venovať. Prečítajte si tie najzaujímavejšie predmety na práve, ktoré môžete počas štúdia absolvovať.

Ktoré predmety na práve môžeš na bakalárskom stupni štúdia absolvovať?

Bakalársky stupeň štúdia v odbore Právo vytvára priestor aj pre absolvovanie týchto predmetov:

Medzinárodné právo verejné

Európske právo

Medicínske právo

Športové právo

Súdne lekárstvo

Daňové právo

Klinika ľudských práv

Zmluvy v praxi realitného makléra

Správne právo

Občianske právo

predmety na práve

Aké sú zaujímavé predmety na bakalárskom stupni štúdia v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia?

Predmety, s ktorými sa stretneš počas bakalárskych ročníkov v odbore Medzinárodné vzťahu a diplomacia si môžeš pozrieť tu:

Elementy európskej právnej kultúry

Makroekonómia

Štylistika a rétorika

Medzinárodný obchod

Historický vývoj európskeho a amerického parlamentarizmu

Medzinárodné vzťahy

Po trojročnom bakalárskom stupni štúdia v odbore Právo môže študent pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni štúdia.

Aké predmety na práve ti prinesie magisterské štúdium?  

Kriminológia

Súdne lekárstvo

Exekučné právo

Trestné právo

Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv

Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém

Právo cenných papierov

 

Kompletný študijný plán vo všetkých ročníkoch nájdeš v brožúrke Sprievodca štúdiom.

 

Ponuka bakalárskeho štúdia Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia Online prihláška
<<< Späť