Ponuka štúdia

Magisterské a inžinierske štúdium

Online prihláška

Magisterské a inžinierske štúdium na PEVŠ

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

 

Fakulta

Študijný odbor

Študijný  program

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva

Právo Právo slovenčina denná 2 roky/ Mgr. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo slovenčina externá 2,5 roka/Mgr. Bratislava
Fakulta práva Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický denná 2 roky/ Mgr Bratislava
Fakulta práva Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický externá 2,5 roka/Mgr. Bratislava

Fakulta ekonómie a podnikania

Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania
slovenčina / angličtina denná 2 roky/ Ing. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania
slovenčina externá 2,5 roka/ Ing. Bratislava

Fakulta masmédií

Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálna a marketingová komunikácia slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta masmédií Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálna a marketingová komunikácia slovenčina externá 3 roky/Mgr. Bratislava

Fakulta informatiky

 Informatika Aplikovaná informatika slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta informatiky  Informatika Aplikovaná informatika slovenčina externá 2,5 roka/Mgr. Bratislava

Fakulta psychológie

Psychológia Psychológia slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia Psychológia slovenčina denná 2 roky/ Mgr. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia Psychológia slovenčina externá 3 roky/Mgr. Bratislava

 

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty