Fakulta práva

Bakalárske štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania (voliteľné) Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Právo Právo (spoločný študijný program s VŠPP) český, slovenský

Bez zamerania

externá
4 roky
Bc.
Praha, Ostrava, Bratislava
Právo Právo (spoločný študijný program s VŠPP) český, slovenský

Bez zamerania

denná
3 roky
Bc.
Praha, Ostrava, Bratislava
Právo Právo (online podpora) slovenský

Bez zamerania

externá
4 roky
Bc.
Bratislava
Právo Právo slovenský

Realitné právo

Európské právo

Športové právo

Medicínske právo

Bez zamerania

Jednotlivé zamerania sa otvárajú za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

denná
3 roky
Bc.
Bratislava
Právo Právo slovenský

Realitné právo

Európské právo

Športové právo

Medicínske právo

Bez zamerania

Jednotlivé zamerania sa otvárajú za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

externá
4 roky
Bc.
Bratislava
Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický

Bez zamerania

denná
3 roky
Bc.
Bratislava
Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický

Bez zamerania

externá
4 roky
Bc.
Bratislava

 Prihlášky je možné podať elektronicky len do 30.4.2020 v tomto odkaze Online prihláška

Chceš byť úspešným právnikom? 

Vyber si atraktívne štúdium na najlepšej právnickej fakulte!

 

Uchádzači o štúdium na fakulte práva dôverujú a prejavujú záujem o kvalitné vzdelávanie. Dôkazom je 70 % nárast študentov do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia v akademickom roku 2018/2019.

Podľa posledného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) bola Fakulta práva vyhodnotená ako najlepšia zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku z hľadiska uplatnenia absolventov v praxi. V roku 2012 dosiahla nulovú absolventskú nezamestnanosť.

Od ostatných fakúlt rovnakého zamerania sa odlišujeme predovšetkým zameraním na európske právo, výučbou v cudzích jazykoch, vybranými prednáškami realizovanými v anglickom či nemeckom jazyku, aplikovanými právnymi disciplínami napr. formou simulovaných sporov. Prepojenie na prax zaručujú významní odborníci z praxe z Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, advokácie a prokuratúry.

Vďaka úzkej zahraničnej spolupráci môžeš aj ty vycestovať v rámci programu Erasmus do krajín Európskej únie, rozšíriť si svoje vedomosti a zdokonaliť sa v cudzom jazyku. V rámci dvojstranných zmlúv môžeš vycestovať aj mimo Európsku úniu, napr. na štátnu univerzitu v Petrohrade v Ruskej federácii.

Počas štúdia absolvuješ letnú prax, exkurzie v kriminalistickom a expertíznom ústave, v ústave súdneho lekárstva, či vo väzniciach. Môžeš sa zapojiť do viacerých národných i medzinárodných súťaží a pokračovať tak v šľapajach tvojich starších kolegov, ktorí získali v posledných rokoch významné ocenenia napr. v Hong Kongu, Washingtone, Viedni, Haagu.

Absolvovanie bakalárskeho štúdia na našej fakulte ti otvorí cestu k práci v rámci súdnictva, či štátnej správe a samospráve a vďaka kvalitnému jazykovému vzdelaniu aj v rámci celej Európskej únie.

Po skončení bakalárskeho štúdia môžeš pokračovať v magisterskom študijnom programe.

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia 
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty