Blog

Bakalárska práca – kompletný prehľad

Chystáte sa písať bakalársku prácu a neviete, z ktorého konca začať? Prvá vysokoškolská záverečná práca si vyžaduje stovky hodín vášho času, na konci ktorého bude stáť hodnotná vysokoškolská práca. Po jej úspešnej obhajobe získate vytúžený titul Bc.. Čo všetko by ste mali vedieť ešte predtým, než sa pustíte do písania bakalárskej práce?

Z čoho sa bakalárska práca skladá

Bakalárska práca má množstvo povinných a nepovinných častí. Obal, predhovor, abstrakt, úvod, … Študenti, ktorí píšu záverečnú prácu prvý raz, v tom majú často guláš a mnohé z povinných častí záverečnej práce sa môžu zdať identické. My sme si pre vás pripravili slovník pojmov, v ktorom nájdete všetky nevyhnutné časti bakalárskej práce (a iných záverečných prác) aj s dôkladným vysvetlením a návodom, ako danú časť napísať.

Lepšie raz bakalárku vidieť…

…ako stokrát počuť. Tisícky bakalárskych prác, ktoré napísali študenti na slovenských školách, nájdete v centrálnom registri záverečných prác. Dávajte si však veľký pozor na plagiátorstvo. Nekopírujte z prác texty iných. Môžete sa inšpirovať tým, ako pri výskume postupovali iní študenti a v zozname použitej literatúry môžete nájsť množstvo zaujímavých titulov, z ktorých niečo použijete aj vo vašej práci.

Formátovanie a formálne úpravy bakalárskej práce

Pri písaní bakalárskej práce je dôležité dodržať správne formátovanie a formálne úpravy, ale aj gramatiku. Ak to nie je práve vaša silná stránka, dajte si ju skontrolovať niekomu, kto ju dokonale ovláda. Formátovanie môžete opäť „odpozerať“ z iných kvalitných prác. Dôležité však je dodržať pokyny vašej konkrétnej fakulty, ktoré nájdete v smernici. Veľké množstvo fakúlt dáva k dispozícii študentom aj muster, ktorý je dokonale naformátovaný a môžete vašu prácu vpisovať priamo doň.

Šablónu pre vypracovanie bakalárskej práce nájdete na tomto odkaze. Na webe máme aj šablónu pre písanie diplomovej práce. Pri písaní záverečnej práce vám môže pomôcť aj toto metodické usmernenie. Každá fakulta má svoju podstránku, na ktorej nájdete všetky informácie a dôležité odkazy súvisiace s písaním a odovzdávaním záverečných prác. (Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta práva, Fakulta psychológie, Fakulta masmédií a Fakulta informatiky.)

Aký je cieľ vašej bakalárskej práce?

Aby mala vaša práca skutočnú hodnotu, potrebujete si stanoviť cieľ. S tým vám pomôže priamo váš školiteľ. Vyberte si tému, ktorá vás baví, ktorej sa možno chcete v budúcnosti profesne venovať, alebo s ktorou ste sa už stretli v minulosti a máte pocit, že by si zaslúžila hlbšie skúmanie a analýzu. Už pri výbere tejto témy sa zamyslite nad tým, či by sa v nej dalo pokračovať aj pri písaní diplomovej práce, rigoróznej práce a či budú mať výsledky vašej práce prínos pre konkrétny odbor.

Špecifiká bakalárskej práce

Bakalárska práca je prvá z vysokoškolských záverečných prác. Prvým špecifikom písania bakalárskej práce je rozsah, ktorý je nižší ako u záverečných prác druhého a tretieho stupňa. Na každej vysokej škole, fakulte, ale aj katedre nájdete upravené podmienky, aká dlhá by mala byť záverečná práca.

Pre zaujímavosť sme si dovolili zverejniť pre vás krátky odstavec priamo zo smernice našej školy, ktorý porovnáva rozdiely medzi bakalárskou a diplomovou prácou.

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť pracovať so základnou odbornou

literatúrou, zhromažďovať, interpretovať a prezentovať vedomosti o problematike a

praktickom riešení daného problému. Bakalárska práca môže mať prvky pôvodnosti,

sumarizácie a kompilácie, prípadne môže ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej

Úlohy. Diplomovou prácou sa overuje zvládnutie teórie a odbornej terminológie, aplikácia

základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré

študent získal počas štúdia, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru.

Preukazuje ňou schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska.

Diplomová práca môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie.“

(Zdroj: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Metodické pokyny pre písanie záverečných prác)

Pri štúdiu na Paneurópskej vysokej škole bude písanie vašej bakalárskej práce skvelou skúsenosťou, ktorá vás pripraví na ďalšiu akademickú cestu. Tešíme sa na nových študentov a budúcich kolegov.

<<< Späť