Predhovor záverečnej práce

Predhovor záverečnej práce

Predhovor záverečnej práce na rozdiel od anotácie, abstraktu a úvodu nehovorí priamo obsahu, výsledkoch ani použitých metódach. Predhovor je takým neformálnym monológom autora, ktorý sa snaží čitateľa uviesť do témy. Môžete v ňom napísať napríklad vaše dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli vybrať si konkrétnu tému, opísať váš vzťah k skúmanému fenoménu alebo priestoru, ale napríklad aj to, aký dopad na spoločnosť môže mať prípadné využitie vašej metódy v praxi. V predhovore skrátka uveďte, prečo píšete túto prácu a čo od nej očakávate.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ