Uchádzači

Možnosti štúdia

Prioritou PEVŠ je orientácia na prax a moderný spôsob vzdelávania. Poskytuje akreditované trojstupňové vzdelávanie (Bc., Mgr./Ing., PhDr./JUDr./RNDr., PhD.) na piatich fakultách: Fakulta právaFakulta ekonómie a podnikaniaFakulta masmédiíFakulta informatiky a Fakulta psychológie

Prihlášky na všetky fakulty je možné podať do: 30.6.2024. 

Prečo si vybrať PEVŠ?

 • systém výučby orientovaný na to najdôležitejšie – prax
 • takmer 50 partnerstiev s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami
 • inovatívne formy vzdelávania sledujúce európske trendy
 • najmodernejšie technické zabezpečenie
 • pedagógovia, ktorí sú najväčšími odborníkmi v oblasti
 • individuálny prístup pedagógov
 • atraktívne študijné programy
 • 96 % zamestnanosť absolventov
 • nadpriemerne vysoké platy absolventov (67, 5 % viac ako 2000 € mesačne)

Možnosti štúdia

Fakulty

Elektronická prihláška

 • Podajte prihlášku na rok 2024 online,
 • Bez prijímacích skúšok,
 • Administratívny poplatok je možné zaplatiť bankovým prevodom alebo ihneď kartou online

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektornickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

 • Osobné údaje
 • Adresy uchádzača
 • Údaje o prihláške
 • Zaplatený poplatok za príjimacie konanie

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia

Kontakt

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

 email: info@paneurouni.com

Tel: +421 910 271 246