Uchádzači

Možnosti štúdia

Prioritou PEVŠ je orientácia na prax a moderný spôsob vzdelávania. Poskytuje akreditované trojstupňové vzdelávanie (Bc., Mgr./Ing., PhDr./JUDr./RNDr., PhD.) na piatich fakultách: Fakulta právaFakulta ekonómie a podnikaniaFakulta masmédiíFakulta informatiky a Fakulta psychológie. Elektronické prihlášky prijímame len do 31.5.2022!

, Možnosti štúdia

Prečo si vybrať PEVŠ?

 • systém výučby orientovaný na to najdôležitejšie – prax
 • takmer 50 partnerstiev s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami
 • inovatívne formy vzdelávania sledujúce európske trendy
 • najmodernejšie technické zabezpečenie
 • pedagógovia, ktorí sú najväčšími odborníkmi v oblasti
 • individuálny prístup pedagógov
 • atraktívne študijné programy
 • 96 % zamestnanosť absolventov
 • nadpriemerne vysoké platy absolventov (67, 5 % viac ako 2000 € mesačne)

Možnosti štúdia

Fakulty

Elektronická prihláška

 • Podajte prihlášku na rok 2022 online,
 • Bez prijímacích skúšok,
 • Administratívny poplatok je možné zaplatiť bankovým prevodom alebo ihneď kartou online

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektornickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

 • Osobné údaje
 • Adresy uchádzača
 • Údaje o prihláške
 • Zaplatený poplatok za príjimacie konanie

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia

Úspechy PEVŠ v roku 2020

Absolventi Fakulty ekonómie a podnikania sú najlepšie zarábajúcimi absolventmi zo všetkých ekonomických fakúlt na Slovensku. V celkovom poradí, teda v konkurencii viac ako 1000 študijných programov na 116 fakultách všetkých vysokých škôl skončili na výbornom 4. mieste. Zároveň im podľa parametra, ktorým je priemerný plat patrí prvenstvo v rámci humanitných vied, pretože na prvých troch miestach sa umiestnili len školy zamerané na technické odbory.

Priemerný plat absolventov je takmer najdôležitejšie kritérium, preto sme veľmi radi, že naše fakulty dokážu poskytnúť kvalitné vzdelanie a následne adekvátne uplatnenie a ohodnotenie našich absolventov.

UniRank zverejnil rebríček najlepších vysokých škôl na Slovensku, v ktorom dosahujeme najlepšie výsledky medzi súkromnými vysokými školami.  Na Slovensku sme najlepšie hodnotenou súkromnou vysokou školou. 

Úspechy PEVŠ v roku 2019

Fakulta ekonómie a podnikania spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy dosiahli fantastický úspech!  Stali sa najlepšími fakultami spomedzi všetkých súkromných vysokých škôl a porazili drvivú väčšinu verejných univerzít. Nezávislé hodnotenie spoločnosti TREXIMA bolo uverejnené  v denníku TREND 27.11.2019. Do detailného prieskumu bolo zaradených viac ako 1000 študijných programov na 116 fakultách všetkých vysokých škôl na Slovensku. Hodnotiacimi kritériami boli: mzda absolventa 5 rokov po skončení štúdia, nezamestnanosť absolventov, umiestnenie vo vyštudovanom odbore, perspektíva do budúcnosti a spokojnosť so štúdiom. Presne tieto kritériá sú pre našu školu kľúčové už od jej vzniku. Fakulta práva PEVŠ je na 1. mieste spomedzi všetkých šiestich  fakúlt práva  a na deviatom mieste v absolútnom poradí. Fakulta ekonómie a podnikania skončila na 3. mieste v obrovskej konkurencii viac než tridsiatich ekonomických fakúlt a na 16 mieste v absolútnom poradí.

Kontakt

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

 email: info@paneurouni.com

Tel: +421 910 271 246

Asistovaná prihláška

Ak potrebujete pomoc s podaním prihlášky, vyplňte nasledujúci formulár a zavoláme Vám.