Uchádzači

Ponuka štúdia

Ponúkame kvalitné štúdium na piatich fakultách, ktorých akreditácia nám zaručuje vzdelávanie v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia vo všetkých programoch. Ako vôbec jediná súkromná vysoká škola na Slovensku, má PEVŠ priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.), je oprávnená uskutočňovať rigorózne konanie, ako aj habilitačné konanie a vymenúvacie konanie profesorov.

V rámci ponuky ďalšieho vzdelávania ponúkame možnosti získania titulov LLM a MBA.

 

Bakalárske štúdium Magisterské a inžinierske štúdium  Rigorózne konanie Doktorandské štúdium 

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty