Formátovanie záverečnej práce

Formátovanie záverečnej práce

Pri formátovaní záverečnej práce vám najviac pomôže muste, ktorý nájdete na stránkach našej školy. Odporúčame písať vašu prácu rovno do neho. Napriek tomu je však vhodné pripomenúť si aspoň niekoľko základných pravidiel formátovania záverečnej práce. Druh a veľkosť písma by mal byť v celej práci jednotný. Kapitoly musia byť označené podnadpismi a strany riadne očíslované. Text na stranách je zarovnaný do bloku. Vyvarujte sa rôznam medzerám v texte aj medzi odstavcami, ktoré pôsobia rušivo.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ