Fakulta ekonómie a podnikania

Odovzdávanie záverečných prác

Záverečné práce v elektronickej forme (bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne) odovzdávajú študenti výhradne prostredníctvom Univerzitného informačného systému UIS, ktorý ich následne odosiela do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP).

Protokol o kontrole originality – ako čítať a interpretovať protokol

Odovzdávanie záverečných prác na fakulte ekonómie a podnikania

CRZP prácu porovná sa všetkými odovzdanými záverečnými prácami vo svojej databáze a vygeneruje protokol originality, ktorý pošle do UIS. Termín odovzdania záverečných prác je určený harmonogramom fakulty.

Študent si otvorí v Portáli študenta možnosť vkladania záverečnej práce kliknutím na ikonu Záverečná práca.

Kompletný postup si môžete preštudovať v súbore na stiahnutie o odovzdávaní záverečných prác.

Na stiahnutie:

Odovzdávanie záverečných a kvalifikačných prác v UIS

Metodické usmernenie pre písanie záverečných prác

sablona_bakalarskej_prace_2023

sablona_diplomovej_prace_2023