Abstrakt bakalárskej práce

Abstrakt bakalárskej práce

Abstrakt vašej bakalárskej práce by nemal prekračovať rozsah jednej normostrany. V abstrakte vašej bakalárskej práce sa uvádzajú údaje ako meno autora a školiteľa, názov práce, meno školy a fakulty, počet strán a iné formálne náležitosti. V závere abstraktu je zase možné nájsť rôzne kľúčové slová, ktoré súvisia s vašou prácou. Abstrakt by sa dal pomenovať aj ako recenzia práce. Skúste ho písať tak, ako by ho o vašej práci napísala cudzia osoba – o čom je vaša práca, čo sa snaží docieliť a aké sú jej výsledky. Všetko veľmi stručne. Abstrakt sa píše v dvoch jazykoch.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ