Fakulta informatiky

Odovzdávanie záverečných prác

Záverečné práce v elektronickej forme (bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne) odovzdávajú študenti výhradne prostredníctvom Univerzitného informačného systému UIS, ktorý ich následne odosiela do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP).

Odovzdávanie záverečných prác na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy

CRZP prácu porovná sa všetkými odovzdanými záverečnými prácami vo svojej databáze a vygeneruje protokol originality, ktorý pošle do UIS. Termín odovzdania záverečných prác je určený harmonogramom fakulty.

Študent si otvorí v Portáli študenta možnosť vkladania záverečnej práce kliknutím na ikonu Záverečná práca.

Kompletný postup si môžete preštudovať v súbore na stiahnutie o odovzdávaní záverečných prác.

 

Na stiahnutie:

Odovzdávanie záverečných a kvalifikačných prác