Úvod do bakalárskej práce

Úvod do bakalárskej práce

Jednou z prvých hlavných kapitol vašej bakalárskej práce bude práce úvod. V úvode bakalárskej práce sa venujete priamo problematike vašej témy. Nemusíte rozoberať detailne metodiku ani literatúru, na slúžia kapitoly metodické postupny a súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí. Pokojne spomeňte širšie vzťahy vašej témy na iné vedné odbory, ale aj výsledky, aké od vašej práce očakávate. Skúsení študenti odporúčajú písať úvod bakalárskej práce až ako úplne poslednú kapitolu, keď už viete o vašej práci úplne všetko.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ