Blog

#14 KAM SMERUJE SLOVENSKÁ EKONOMIKA? (BRANISLAV ŽÚDEL) • POKECY K VECI

Čo čaká slovenskú ekonomiku v tomto roku a aké sú jej vyhliadky do budúcnosti? Čo hovoria ekonomické ukazovatele? Je dôvod na opatrný optimizmus, alebo sa máme pripravovať na horšie časy? Pozvanie do nášho štúdia prijal Ing. Branislav Žúdel PhD.  – riaditeľ odboru makroekonomických analýz a prognóz Ministerstva financií SR – Inštitút finančnej politiky.

<<< Späť