Fakulta práva

Dekanát

Dekanka Fakulty práva PEVŠ

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M
Dekanát FP PEVŠ

Miestnosť 2.05
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: dekan.fp@paneurouni.com

Prodekanka pre bakalárske štúdium a magisterské štúdium a zahraničné vzťahy

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Dekanát FP PEVŠ

Miestnosť 2.09
Konzultačné hodiny: piatok 13.30-14.30
Tel: +421 2 4820 8817

E-mail: lilla.garayova@paneurouni.com

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a vnútorný systém kvality

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Dekanát FP PEVŠ

Miestnosť 2.10
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: boris.balog@paneurouni.com

Tajomníčka fakulty, asistentka dekanky

Miroslava Švaňová
Sekretariát dekana

Miestnosť 2.04
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: miroslava.svanova@paneurouni.com