Fakulta práva

Dekanát

Dekan

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Fakulta práva

Miestnosť 2.05
Tel: +421 2 4820 8816

Fax: +421 2 4820 8839

E-mail: dekan.fp@paneurouni.com

Prodekanka pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium, celoživotné vzdelávanie a rozvoj

JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Fakulta práva

Miestnosť 2.11
Fax: +421 2 4820 8817

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com

Prodekan pre medzinárodné vzťahy, vnútorný systém kvality a akreditačnú agendu

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.09
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: michael.siman@paneurouni.com

Tajomníčka fakulty

Ing. Brigita Gieserová
Fakulta práva

Miestnosť 2.03
Tel: +421 2 4820 8830

E-mail: brigita.gieserova@paneurouni.com

Asistentka dekana

Ing. Jana Haldová
Sekretariát dekana

Miestnosť 2.04
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: jana.haldova@paneurouni.com