Ponuka štúdia

Bakalárské štúdium

Online prihláška

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

 

Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Zamerania (voliteľné)*

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Právo Právo Realitné právo, Európské právo,

Športové právo,

Medicínske právo,

Bez zamerania

slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo Realitné právo, Európské právo,

Športové právo,

Medicínske právo,

Bez zamerania

slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo (online podpora) slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia Bez zamerania slovenský a anglický / anglický denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia Bez zamerania slovenský a anglický / anglický externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia  Psychológia Bez zamerania slovenčina  denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia  Psychológia Bez zamerania  slovenčina  externá  4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo,

Manažment startupov,
Bez zamerania

slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo,

Manažment startupov,
Bez zamerania

slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania (online podpora) Bez zamerania slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania (Bc.)

Cestovný ruch (BBA)

Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc., BBA Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania (Bc.)

Cestovný ruch (BBA)

online podpora

Bez zamerania slovenčina  externá  4 roky/ Bc., BBA Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania (Bc.)

Cestovný ruch (BBA)

Bez zamerania  slovenčina  externá  4 roky/ Bc., BBA  Bratislava
Fakulta masmédií
Mediálne a komunikačné štúdia Mediálna komunikácia Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií
Mediálne a komunikačné štúdia Mediálna komunikácia Bez zamerania slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií
Mediálne a komunikačné štúdia Dizajn médií  Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta informatiky Informatika Aplikovaná informatika Kybernetická bezpečnosť,

Priemysel 4.0 a Big data,

Aplikácie virtuálnej reality,
Bez zamerania

slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta informatiky Informatika Aplikovaná informatika Kybernetická bezpečnosť,

Priemysel 4.0 a Big data,

Aplikácie virtuálnej reality,
Bez zamerania

slovenčina externá 4 roky/Bc. Bratislava

 

Infolinka pre uchádzačov **

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Štúdium je možné aj bez výberu akéhokoľvek zamerania

** Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty