Ponuka štúdia

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium na PEVŠ

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektornickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

  • Osobné údaje
  • Adresy uchádzača
  • Údaje o prihláške
  • Zaplatený poplatok za príjimacie konanie.

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

 

Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Zamerania (voliteľné)*

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Právo Právo Realitné právo, Európské právo,

Športové právo,

Medicínske právo,

Bez zamerania

slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo Realitné právo, Európské právo,

Športové právo,

Medicínske právo,

Bez zamerania

slovenčina externá 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia Bez zamerania slovenský a anglický / anglický denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia Bez zamerania slovenský a anglický / anglický externá 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia  Psychológia Bez zamerania slovenčina  denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia  Psychológia Bez zamerania  slovenčina  externá  3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania Bez zamerania slovenčina externá 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií Mediálne a komunikačné štúdia Mediálna komunikácia Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií Mediálne a komunikačné štúdia Dizajn médií  Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta informatiky Informatika Aplikovaná informatika Informačné systémy pre Priemysel 4.0

Technológie virtuálnej reality a dizajn

Bez zamerania

slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta informatiky Informatika Aplikovaná informatika Informačné systémy pre Priemysel 4.0

Technológie virtuálnej reality a dizajn

Bez zamerania

slovenčina externá 3 roky/Bc. Bratislava

 

Infolinka pre uchádzačov

Fakulta: Právo, Psychológia
 kontakt@paneurouni.com
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
 kontakt@paneurouni.com
Kontaktný email
 kontakt@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

Štúdium je možné aj bez výberu akéhokoľvek zamerania

** Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty