Ďalšie vzdelávanie

LL.M

Vzdelávacie programy LL.M

Prehĺbte svoje vedomosti a získajte zahraničný titul, ktorý vás posunie vpred v kariérnom rebríčku! Na PEVŠ ponúkame možnosť atraktívneho profesijného štúdia pre právnické odbory. Študijný program je ukončený titulom LL.M (Master of Laws). Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Dôležité je tiež pri nadväzovaní nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

LL.M (Master of Laws) je určený najmä manažérom domácich aj zahraničných spoločností, pracovníkom verejnej správy a samozrejme, tiež pre právnikov, ktorí sa zaoberajú obchodným a podnikovým právom. Absolvent LL.M získa prehľad vo všetkých právnych oblastiach súvisiacich s obchodnou a podnikovou praxou.

Program LL.M ponúkame v sídle PEVŠ v Bratislave, a ďalej prostredníctvom Paneurópskych centier ďalšieho vzdelávania (PCDV) v ČR, Martine a Banskej Bystrici.

 

Ponuka špecializácií Cena (s DPH)
LL.M pre podnikateľov a manažérov
  • Jednorazová platba: 4460 EUR s DPH
  • Dve splátky: po 2342 EUR s DPH
  • 10 splátok: po 491 EUR s DPH

 

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky:

Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com

 

E-Prihláška na program LL.M

 

  1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na program LL.M
  • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si LL.M program a miesto štúdia
  • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
  1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
  2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

 

Infolinka pre uchádzačov

Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com