Základné informácie

Kontaktné centrum pre uchádzačov

Infolinka pre uchádzačov *

Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakula informatiky, Fakulta psychológie

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-16:00)

Kontaktný telefón
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

Kontaktné centrum pre uchádzačov o štúdium

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty.