Fakulta ekonómie a podnikania

Dekanát

Dekan

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3608

E-mail: tomas.dudas@paneurouni.com

Prodekan pre vzdelávanie a pre styk s verejnosťou

Ing. Ivan Brezina, PhD.
Dekanát

Tel: +421268203607

E-mail: ivan.brezina@paneurouni.com

Asistentka dekana

Ing. Eva Čimová
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3606

E-mail: dekanat.fep@paneurouni.com

Tajomník fakulty

Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3605

E-mail: stanislava.veselovska@paneurouni.com