Ponuka štúdia

Rigorózne konanie (JUDr., PhDr., RNDr.)

Fakulta práva Fakulta psychológie Fakulta masmédií Fakulta informatiky
Teória a dejiny štátu a práva Psychológia Masmediálne štúdiá Aplikovaná informatika
Ústavné právo
Správne právo
 Pracovné právo
Trestné právo
 Medzinárodné a európske právo
Obchodné právo
 Občianske právo
Medzinárodné vzťahy

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Pre podanie prihlášky kontaktujte infolinku