Ponuka štúdia

Rigorózne konanie (JUDr., PhDr., RNDr.)

Rigorózne konanie u nás môžu absolvovať absolventi magisterského štúdia v študijnom odbore Psychológia, v študijnom odbore Právo, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá, v študijnom odbore Informatika. Pre viac informácii pokračujte kliknutím na odkaz fakulty alebo nás kontaktujte.

Rigorózne konanie na PEVŠ

Prihlášky na rigorózne konanie sa môžu podávať priebežne počas celého roka. Rigorózne štúdium sa začína ihneď po úspešnom podaní prihlášky a ukončenie je ihneď po úspešnej obhajobe rigoróznej práce, maximálne však do jedného roka. Prihláška sa podáva vždy písomne. Vzor prihlášky nájdete v odkazoch na jednotlivé odbory.

Po obhajobe rigoróznej práce v príslušnom študijnom odbore, získa absolvent titul „doktor filozofie“ (PhDr.), „doktor práv” (JUDr.), alebo „doktor prírodných vied“ (RNDr). Udelený titul závisí na konkrétnej fakulte a ukončení magisterského štúdia v príslušnom odbore štúdia. Príbuzné odbory nájdete nižšie v tabuľke.

 

Fakulta práva

Fakulta psychológie

Fakulta masmédií

Fakulta informatiky

Teória a dejiny štátu a práva Psychológia Masmediálne štúdiá Aplikovaná informatika
Ústavné právo
Správne právo
 Pracovné právo
Trestné právo
 Medzinárodné a európske právo
Obchodné právo
 Občianske právo
Medzinárodné vzťahy

 

Poplatky za rigorózne konanie  pre študentov zo Slovenskej a Českej republiky 800
Poplatky za rigorózne konanie  pre študentov zo zahraničia 1600

 

Ak ste nenašli Váš odbor štúdia pre absolvovanie rigorózneho konania, na našej škole môžete absolvovať exkluzívne ročné manažérske štúdium MBA alebo ročné právnické štúdium LL.M.

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: ++421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Pre podanie prihlášky kontaktujte infolinku

Tituly po úspešnom ukončení jednotlivých programov rigorózneho konania na našich fakultách:

PhDr.

Doktor filozofie je titul, ktorý získa absolvent v spoločensko-vedných, v umeno-vedných, ale dokonca aj v zdravotníckych študijných programoch rigorózneho konania. U nás môžete tento titul získať na Fakulte psychológie a na Fakulte masmédií v študijných programoch Psychológia a Masmediálne štúdiá.

JUDr.

Titul JUDr. dobre poznajú aj neprávnici. U nás ho udeľujeme úspešným absolventom rigorózneho konania na Fakulte práva v niekoľkých rôznych študijných programoch. Absolvovanie tohto konania v právnickom svete je kľúčové pre ďalšiu prácu napríklad na pozícií advokáta. Nielen že získajú absolventi ďalšie skvelé skúsenosti pre svoju prax, no pre laickú verejnosť pôsobí právnik s titulom JUDr. dôveryhodnejšie oproti čerstvému absolventovi magisterského štúdia.

RNDr.

Titul doktor prírodných vied môžete na našej škole získať absolvovaním rigorózneho konania na Fakulte informatiky v odbore Aplikovaná informatika.

Na rigorózne konanie sa môžu u nás zapísať aj absolventi magisterského štúdia z iných škôl. Pre viac informácií ohľadom výberu odboru a témy záverečnej práce nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.