Fakulta masmédií

Dekanát

Dekanka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Dekanát

č. dv. 220
Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Tajomník fakulty

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Dekanát

č. dv. 221
Tel: +421 2 68203 648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Docentka, prodekanka pre vedu a výskum

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: utorok 12:00 – 14:00 hod., č. d. 223
Tel: +421 268 203 622

E-mail: sona.supekova@paneurouni.com

Asistentka dekanky

Ing. Alica Vašinová
Dekanát

č. dv. 219
Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: dekanat.fm@paneurouni.com

Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Dekanát

č.d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com