Fakulta masmédií

Dekanát

Dekanka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Tajomníčka fakulty

Ing. Petra Romaniaková
Fakulta masmédií

Tel: +421 268 203 623, +421 268 203 642, +421 917 783 187

E-mail: petra.romaniakova@paneurouni.com

Asistentka dekanky

Marta Heribanová
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: dekanat.fm@paneurouni.com

Prodekan pre bakalárske, magisterské štúdium a vonkajšie vzťahy

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com