Fakulta Masmédií

Dekanát

Dekanka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Asistentka dekanky

Marta Heribanová
Dekanát

Tel: +421 2 682 03 612

E-mail: dekanat.fm@paneurouni.com

Prodekan pre vedu a výskum

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Dekanát

Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Prodekanka pre bakalárske, magisterské štúdium a vonkajšie vzťahy

PhDr. Mária Macková, PhD.
Dekanát

Tel: +421 2 682 03 644

E-mail: maria.mackova@paneurouni.com

Tajomníčka fakulty

Mgr. Miroslava Putyrová
Dekanát

Tel: +421 2 682 03 642

E-mail: miroslava.putyrova@paneurouni.com