Fakulta masmédií

Dekanát

Dekanka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Tajomník fakulty

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Fakulta masmédií

Tel: +421 2 68203 648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Asistentka dekanky

Ing. Alica Vašinová
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: dekanat.fm@paneurouni.com

Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Tel: +421 2 68203 645

E-mail: yvonne.vavrova@paneurouni.com