Fakulta informatiky

Dekanát

Dekan

doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Fakulta informatiky

Tel: +421 2 6820 3637

E-mail: eugen.ruzicky@paneurouni.com

Asistentka dekana, Tajomník fakulty, Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Miriam Mistríková
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3639

E-mail: dekanat.fi@paneurouni.com

Prodekan pre pedagogickú činnosť

doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3641

E-mail: vladimir.palko@paneurouni.com

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Dekanát

Tel: +421 2 6820 3692

E-mail: juraj.stefanovic@paneurouni.com