Kontakty

PEVŠ

Korešpondenčná adresa:

Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava

Tel: +421 2 4820 8803

E-mail: rektorat@paneurouni.com

Infolinka pre uchádzačov:

Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00

Tel: +421 910 271 246

E-mail: info@paneurouni.com

Podateľňa
Tomášikova 20
820 09 Bratislava

Úradné hodiny
Pondelok:
7:00 – 13:45
Streda:
7:00 – 13:45
Piatok:
7:00 – 13:45

 

IČO: 36 077 429
DIČ: 2021766582
IČ DPH: SK7120000118

 

Рaneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 BRATISLAVA
Slovenská republika

  • Rektorát
  • Fakulta práva
  • Fakulta psychológie
  • Knižnica
E-mail: info@paneurouni.com

 

Рaneurópska vysoká škola
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA
Slovenská republika

  • Fakulta ekonómie a podnikania
  • Fakulta masmédií
  • Fakulta informatiky
  • Knižnica
E-mail: info@paneurouni.com