Základné informácie

Prečo študovať na PEVŠ (10 dôvodov)

1.PEVŠ má na konte mnoho úspechov.

 • Podľa aktuálneho medzinárodného a  nezávislého hodnotenia UniRank sme najlepšie hodnotenou súkromnou vysokou školou na Slovensku.
 • Fakulta ekonómie a podnikania spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy sa stali najlepšími fakultami spomedzi všetkých súkromných vysokých škôl a porazili drvivú väčšinu verejných univerzít.
 • Absolventi PEVŠ patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov vysokých škôl na Slovensku! V rebríčku spomedzi všetkých absolventov vysokých škôl v SR sa absolventi Fakulty informatiky umiestnili na 7. mieste. Údaje spoločnosti Trexima, ktoré 26. 02. 2020 zverejnil denník Trend nájdete TU.

2. Paneurópska vysoká škola poskytuje akreditované trojstupňové vzdelávanie (Bc., Mgr./Ing., PhDr./JUDr./RNDr., PhD.) na piatich fakultách: Fakulta psychológie, Fakulta právaFakulta ekonómie a podnikaniaFakulta masmédií a Fakulta informatiky vo viac ako štyridsať akreditovaných študijných programoch a s atraktívnymi zameraniami.

 • Fakulta psychológie umožňuje bakalárske štúdium v odbore „Psychológia“ a magisterské štúdium v odbore „Psychológia“. Na fakulte je možné aj doktorandské štúdium či rigorózne konanie (PhDr.). Študenti získavajú „Európsky certifikát z psychológie“ a zápis do zoznamu europsychológov, čo im umožní pôsobiť v rámci celej Európskej únie.
 • Fakulta práva má akreditované dva študijné programy – „Právo“ a „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ v bakalárskej a magisterskej forme a 5 študijných programov v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Okrem toho prináša rigorózne konanie (JUDR.,PhDr.) alebo profesijné štúdium LL.M. Program Právo umožňuje špecializáciu na zaujímavé oblasti práva, akými sú napríklad Športové právo, Realitné právo, Medicínske či Európske právo. Viac o zameraniach TU.
 • Fakulta ekonómie a podnikania zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávanie cez akreditovaný program „Ekonomika a manažment podnikania“ (Bc.) a „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ (Ing., PhD.), ale aj profesijný program MBA a LL.M. Študenti si tu môžu vybrať aj inovatívne zameranie Manažment start-upov a využívať novovzniknutý podnikateľský hub venujúci sa tvorbe start-upov. Novinkou je tiež štúdium v odbore Cestovný ruch, kde môžu uchádzači vďaka medzinárodnej zmluve s Vysokou školou obchodní v Prahe absolvovať aj profesijné BBA štúdium. Viac o zameraniach TU.
 • Fakulta masmédií veľmi dôsledne zameriava na výchovu profesionálov v akreditovaných programoch Mediálna komunikácia (Bc.), Dizajn médií (Bc.) a Masmediálna a marketingová komunikácia (Bc., Mgr., PhD., PhDr.). Viac o zameraniach TU.
 • Fakulte informatiky si študenti môžu v rámci študijného programu aplikovaná informatika vybrať zamerania kybernetická bezpečnosť, priemysel 4.0 a Big Data, alebo aplikácie virtuálnej reality. Viac o zameraniach TU.

 

3.Prioritou PEVŠ je orientácia na prax a moderný spôsob vzdelávania.

 • Študenti môžu vďaka rôznorodosti predmetov a praktickej výučbe budovať kariéru už počas štúdia. Naši pedagógovia sú najväčšími odborníkmi v danej oblasti a študentom zadávajú reálne projekty od klientov.  Na prednáškach, seminároch a v administratíve uprednostňujeme individuálny prístup. Výučba prebieha v malých skupinách a pedagógovia si vždy vedia na svojich študentov nájsť čas.
 • Pre podporu externého štúdia sa  vytvorila online podpora štúdia v odboroch Právo a Ekonomika a manažment podnikania a umožňuje tak študentom sledovať  prednášky online z pohodlia domova či práce.

4.Dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou je najsilnejšia. 

 • A preto má PEVŠ špičkové vybavenie a modernú techniku. Študenti majú možnosť pracovať v špecializovaných priestoroch, ako napr. mediálne centrum, ktoré je špičkovo zariadený priestor umožňujúci študentom prácu v profesionálnom televíznom štúdiu, rozhlasovom štúdiu, fotoateliéri a v multimediálnych učebniach. Prehlbovanie praxe na Fakulte práva umožňuje školská súdna sieň, kde prebiehajú simulované súdne spory, prednášky od uznávaných advokátov a expertov z praxe. pojednávacia miestnosť. Fakulta informatiky má k dispozícii špičkové IT laby: Laboratórium Lego robot, Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, Laboratórium sieťových technológií, Laboratórium testovania použiteľnosti a Laboratórium Priemysel 4.0.

5.Najlepší spolupracujú s najlepšími.

 • A preto sa o prax študentov stará 50 uznávaných organizácií a nadnárodných firiem, s ktorými má škola partnerstvá a študenti PEVŠ tak majú možnosť uchádzať sa o stáže a prácu v týchto spoločnostiach. Medzi významné organizácie a nadnárodné firmy, s ktorými spolupracujeme patrí IBM, Slovenský futbalový zväz, News and Media Holding, NARKS – Národná asociácia realitných kancelárií, Asseco Central Europe, atď.

6.Študenti majú v cene štúdia licencie na Microsoft Office 365, profesionálne IBM programy a prístup do najvýznamnejších vedeckých databáz. Študentom práva ponúkame bezplatnú licenciu na najlepší právny informačný systém ASPI. Softvéri sa neustále inovujú.

7.PEVŠ sa veľmi aktívne zúčastňuje programu ERASMUS+

 • Už od akademického roku 2006/2007. Podporuje tak študentskú mobilitu, a preto časť štúdia môžu študenti absolvovať na jednej zo 60 zahraničných európskych vysokých škôl v rámci programu Erasmus+ alebo na viac ako 20 vysokých školách mimo Európskej únie, s ktorými má PEVŠ bilaterálne partnerstvá.

8.Študenti majú možnosť získať sociálne a motivačné štipendium. 

9.Na Paneurópskej vysokej škole sa každoročne usporadúvajú vzdelávacie workshopy, diskusie, konferencie a výstavy

10.Študentský život zahŕňa nielen neustále sa vzdelávanie, ale aj zábava, a preto  organizuje pre študentov rôzne networkingové aktivity a párty.

 

Online prihláška

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Viac o možnostiach štúdia tu.