Základné informácie

Prečo študujem na PEVŠ (10 dôvodov)

  1. PEVŠ mi poskytuje možnosť kvalitného štúdia od bakalára, cez magistra/inžiniera, až po doktorát, alebo PhDr, MBA a LL.M program, na piatich fakultách vo viac ako štyridsať akreditovaných študijných programoch a s atraktívnymi zameraniami.
  2. Výučba je prakticky orientovaná. Prednášajú mi odborníci z praxe, ktorí nám zadávajú reálne projekty od klientov.
  3. Na prednáškach, seminároch a v administratíve mám individuálny prístup. Výučba prebieha v malých skupinách a pedagógovi si na mňa vždy vedia nájsť čas.
  4. Škola má špičkové vybavenie a modernú techniku. Mám možnosť pracovať v špecializovaných priestoroch, ako napr. mediálne centrum, pojednávacia miestnosť, či IT laby.
  5. V procese výučby pracujeme so silnými partnermi, ktorí nám poskytujú interné informácie, stáže a prácu. Spolupracujeme s IBM, Slovenský futbalový zväz, News and Media Holding, NARKS – Národná asociácia realitných kancelárií, Asseco Central Europe, atď.
  6. Ako študenti máme zadarmo licencie na Microsoft Office 365, profesionálne IBM programy a prístup do najvýznamnejších vedeckých databáz. Študentom práva ponúkame bezplatnú licenciu na najlepší právny informačný systém ASPI. Softvéri sa neustále inovujú.
  7. Časť štúdia môžem absolvovať na jednej zo 60 zahraničných európskych vysokých škôl v rámci programu Erasmus+ alebo na viac ako 20 vysokých škôl mimo Európskej únie, s ktorými má PEVŠ bilaterálne partnerstvá.
  8. Mám možnosť získať sociálne a motivačné štipendium a možnosť splácať poplatok za štúdium mesačne alebo semestrálne.
  9. Medziodborové štúdium – mám možnosť študovať súčasne študijné programy na dvoch fakultách individuálne na základe individuálnej žiadosti s možnosťou zvýhodnených finančných podmienok.
  10. Žijem bohatým študentským životom, ktorý zahŕňa diskusie, workshopy, výstavy, športové podujatia, filmové premietania, ale aj beánie a párty.

 

Online prihláška

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Viac o možnostiach štúdia tu.