Základné informácie pre uchádzačov

Základné informácie

Bakalárske štúdium

Fakulta

Študijný program

Študijný obor

Zamerania (voliteľné)*

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Právo Právo Realitné právo, Európske právo, Športové právo,
Medicínske právo,
Bez zamerania
slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo Realitné právo, Európske právo, Športové právo,
Medicínske právo,
Bez zamerania
slovenčina externá 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Právo Medzinárodné vzťahy a diplomacia Bez zamerania slovenčina a angličtina / angličtina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Právo Medzinárodné vzťahy a diplomacia Bez zamerania slovenčina a angličtina / angličtina externá 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku Bez zamerania
slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku Bez zamerania
slovenčina externá 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií Mediálna komunikácia Masmediálne štúdiá Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií Dizajn médií Masmediálne štúdiá  Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Informatika Informačné systémy pre Priemysel 4.0,
Technológie virtuálnej reality a dizajn,
Bez zamerania
slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Informatika Informačné systémy pre Priemysel 4.0,
Technológie virtuálnej reality a dizajn,
Bez zamerania
slovenčina externá 4 roky/Bc. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia Psychológia Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia Psychológia Bez zamerania slovenčina externá 3 roky/ Bc. Bratislava

Magisterské/Inžinierske štúdium

Fakulta

Študijný program

Študijný obor

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Právo Právo slovenčina denná 2 roky/ Mgr. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo slovenčina externá 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta práva Medzinárodné vzťahy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický denná 2 roky/ Mgr. Bratislava
Fakulta práva Medzinárodné vzťahy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický externá 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie slovenčina denná 2 roky/ Ing. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie slovenčina externá 2 roky/ Ing. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia Masmediálne štúdiá slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Informatika slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Informatika slovenčina externá 2,5 roka/Mgr. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia Psychológia slovenský a anglický denná 2 roky/Mgr. Bratislava

 

Rigorózne konanie (JUDr., PhDr., RNDr.)

Fakulta práva Fakulta psychológie Fakulta masmédií Fakulta informatiky
Teória a dejiny štátu a práva Psychológia Masmediálne štúdiá Aplikovaná informatika
Ústavné právo
Správne právo
 Pracovné právo
Trestné právo
 Medzinárodné a európske právo
Obchodné právo
 Občianske právo

 

Doktorandské štúdium

 

Fakulta

Študijný program

Študijný obor

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Trestné právo Trestné právo slovenčina denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Trestné právo Trestné právo slovenčina externá 4 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Medzinárodné právo Medzinárodné právo slovenčina

angličtina

denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Medzinárodné právo Medzinárodné právo slovenčina

angličtina

externá 4 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Občianské právo Občianské právo slovenčina denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Občianské právo Občianské právo slovenčina externá 4 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie slovenčina / angličtina denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá Mediálne a komunikačné štúdia slovenčina denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá Mediálne a komunikačné štúdia slovenčina externá 4 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta psychológie Školská psychológia Psychológia slovenský a anglický denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta psychológie Školská psychológia Psychológia slovenský a anglický externá 4 roky/ PhD. Bratislava

 

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: ++421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty