Najčastejšie otázky o škole PEVŠ

Najčastejšie otázky o škole PEVŠ

O škole PEVŠ vám prezradia viac aj reprezentanti 

Ak chcete vedieť viac o škole, ako naša škola vyzerá zvnútra a zistiť najmä praktické informácie z prvej ruky, máte možnosť spýtať sa priamo našich študentov. Uistite sa, či je PEVŠ tá správna voľba pre vás, pýtajte sa na pedagógov, predmety, voľnočasové aktivity, aj čokoľvek, čo vás o škole zaujíma. Pätica reprezentatov z každej fakulty vám kedykoľvek rada odpovie na vaše najčastejšie otázky o škole PEVŠ.

Kedy je Deň otvorených dverí?

Všetky informácie nájdete tu.

Aké sú termíny a podmienky prijatia?

Informácie o termínoch a podmienkách prijatia nájdete tu. Školné a poplatky nájdete tu.

Má Paneurópska vysoká škola akreditáciu?

Na našej vysokej škole máme viac ako 40 akreditovaných študijných programov. Pozri si zoznam tu.

Aké formy štipendia môžu získať študenti?

Informácie o štipendiách si môžete prečítať tu.

Viem si financovať školné aj prostredníctvom študentskej pôžičky?

Možnosti získania študentskej pôžičky si môžete prečítať tu.

Poskytuje Paneurópska vysoká škola internát?

V rámci školy nemáme internát. Existujú však súkromné internáty, kde naši študenti nachádzajú ubytovanie. Pozri si ponuku internátov tu.

 

O škole ste sa nás pýtali aj priamo:

“Mala by som záujem o externé štúdium na Fakulte informatiky PEVŠ. Vedeli by ste mi povedať viac o škole a o programe? Čo sa tam učíte, v čom programujete, aké sú nároky a skúšky? Vopred ďakujem pekne.“

Dávid: “Externá forma štúdia je u nás možná a u veľa študentov preferovaná najmä preto, že externisti majú školu len v sobotu a to im umožňuje sa kariérne rozvíjať. Avšak ja osobne by som externú formu odporučil až po 3. ročníku pokiaľ nemáte žiadne predošlé skúsenosti s programovaním. Denné štúdium je excelentné pre študentov, ktorí potrebujú viac času na pochopenie základov programovania, cvičenia na ktorých sa riešia rôzne úlohy pomáhajú k tomuto pochopeniu, externisti na prednáškach toho toľko nemajú, tam je to skôr zamerane na teóriu. Programovanie sa učí v jazykoch C, C++ a Java. Nároky na skúšky sú rôzne predmet od predmetu, niekde treba odovzdať zadanie, niekde treba absolvovať zápočet, ale nič z toho nie je ťažké, pokiaľ študent chodí do školy počas semestra.

„Ahoj, mám záujem študovať na PEVŠ právo alebo medzinárodne vzťahy, mohli by ste mi poradiť, či je táto škola dobrá voľba. Ako je to s prijímačkami?

Oliver: “U nás sa kladie viac dôraz na individualitu študenta, to znamená, že jednak pedagógovia sú viac k dispozícii študentovi a aj pedagóg si viac všíma aktivitu, respektíve to ako študent reaguje na seminároch z daného predmetu a snaží sa študentovi pomôcť pochopiť preberanú tému. Tak isto máme širokú škálu pedagógov, ktorí sú odborníci na každú problematiku práva, a teda ti vedia najlepšie poradiť v prípade záujmu. Máme aj partnerov pre prax (z každej oblasti právnej praxe – súdy, advokátske kancelárie, prokuratúra, notárske úrady, realitné kancelárie… naozaj je z čoho vyberať…), to znamená, že už popri štúdiu máme možnosť sa naučiť aj právo aplikovať. Máme aj zamerania na realitné, športové, medicínske a európske právo – čo znamená, že okrem štandardného titulu z odboru právo, dostaneš naviac certifikát o znalosti danej oblasti zamerania. Zameranie však nie je povinné, je to na rozhodnutí študenta, či má záujem sa vzdelávať hlbšie v danej problematike. Škola organizuje aj veľa mimoškolských aktivít – napríklad sú to každý týždeň nejaké športové aktivity – jóga, thaibox. Naviac sú rôzne aktivity počas semestra – rôzne prednášky, networking akcie, párty. Je toho naozaj veľa. Prijímacie pohovory u nás nie sú. Stačí poslať prihlášku a dobre zmaturovať. Na otázku či študovať právo alebo medzinárodné vzťahy odpoveď nemám, záleží čo ťa viac zaujíma. Tak isto aj rozvrhy sú veľmi individuálne, ale čo viem určite, tak v piatok výučovanie nebýva. Pani tajomníčka sa snaží robiť rozvrh čo najviac kompaktný, to znamená, čo najmenej okien, aby si nemal prestoje.”

„Zaujíma ma, čo si o škole myslí študent. Rozhodujem sa medzi PEVŠ a UK. Zaujímalo by má to školské hľadisko ale aj aktivity, ktoré sa netýkajú školy.“

Oliver: “Štúdium veľmi porovnať neviem, nakoľko som študoval len na PEVŠ. Ale viem spomenúť aspoň pár postrehov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v debate so známymi, ktorí študovali alebo študujú na UK. U nás sa kladie viac dôraz na individualitu študenta, to znamená, že jednak pedagógovia sú viac k dispozícii študentovi a aj pedagóg si viac všíma aktivitu, respektíve to, ako študent reaguje na seminároch z daného predmetu a snaží sa študentovi pomôcť pochopiť preberanú tému. Tak isto máme širokú škálu pedagógov, ktorí sú odborníci na každú problematiku práva, a teda ti vedia najlepšie poradiť a posunúť v prípade záujmu. Máme aj partnerov pre prax (z každej oblasti právnej praxe – súdy, advokátske kancelárie, prokuratúra, notárske úrady, realitné kancelárie… naozaj je z čoho vyberať…), to znamená, že už popri štúdiu máme možnosť sa naučiť aj právo aplikovať. Máme aj zamerania na realitné, športové, medicínske a európske právo – čo znamená, že okrem štandardného titulu z odboru právo, dostaneš navyše certifikát o znalosti tej-danej oblasti zamerania. Zameranie však nie je povinné, je to na rozhodnutí študenta, či má záujem sa vzdelávať hlbšie v danej problematike. Škola organizuje aj veľa mimoškolských aktivít – napríklad sú to každý týždeň nejaké športové aktivity – jóga, thaibox. Naviac sú rôzne aktivity počas semestra – rôzne prednášky, networking akcie, párty. Je toho naozaj veľa.”


S prichádzajúcim zápisom do prvého ročníka vás čaká taktiež aj prvé stretnutie s Univerzitným informačným systémom „UIS“. V E-book-u  nájdete zodpovedané najčastejšie otázky o škole, ktoré si študenti kladú pred pred zápisom do 1.ročníka. Otázky typu, kde nájdem zmluvu, alebo ako si vyberiem svoj platobný kalendár a podobne. Veríme, že všetky odpovede vám budú nápomocné v nasledovnom e-booku:

 

o škole, Najčastejšie otázky o škole PEVŠ

Ostatné najčastejšie otázky o škole PEVŠ nájdete v E-booku:

 1. UIS nevie nájsť moju strednú školu. Čo mám robiť?
 2. Neprišla mi návratka, čo mám robiť?
 3. Dostal som návratku, čo mám robiť?
 4. Nemám prihlasovacie údaje do e-prihlášky. Čo mám robiť?
 5. Kde nájdem platobný kalendár?
 6. Dokedy mám zaplatiť školné?
 7. Čo sa stane, ak meškám s platbou za školné?
 8. Kde nájdem zmluvu o štúdiu?
 9. Musím odovzdať overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia alebo doklady o najvyššom získanom vzdelaní?
 10. Musím na zápis prísť osobne?
 11. Čo si mám priniesť na zápis?
 12. Nestačí poslať doklady poštou?
 13. Kedy a kde budú zápisy?
 14. Čo ak nemôžem prísť na zápis v stanovenom termíne?
 15. Kontakty na študijné oddelenia a úradné hodiny

 

Online prihláška

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Viac o možnostiach štúdia tu.