Ponuka štúdia

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na PEVŠ

Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Fakulta práva

Právo Trestné právo slovenčina denná 3 roky/ PhD.
Fakulta práva Právo Trestné právo slovenčina externá 4 roky/ PhD.
Fakulta práva Právo Medzinárodné právo slovenčina /

angličtina

denná 3 roky/ PhD.
Fakulta práva Právo Medzinárodné právo slovenčina /

angličtina

externá 4 roky/ PhD.
Fakulta práva Právo Občianské právo slovenčina denná 3 roky/ PhD.
Fakulta práva Právo Občianské právo slovenčina externá 4 roky/ PhD.

Fakulta ekonómie a podnikania

Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania slovenčina / angličtina denná 3 roky/ PhD.

Fakulta masmédií

Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálne štúdiá slovenčina denná 3 roky/ PhD.
Fakulta masmédií Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálne štúdiá slovenčina externá 4 roky/ PhD.

Fakulta psychológie

Psychológia Školská psychológia slovenčina denná 3 roky/ PhD.
Fakulta psychológie Psychológia Školská psychológia slovenčina externá 4 roky/ PhD.

 

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: ++421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty