Základné informácie

Termíny a podmienky prijatia

V akademickom roku 2017/2018 otvárame bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky aj Fakulte psychológie. Okrem toho ponúkame vo vybraných odboroch aj doktorandské štúdium a rigorózne konanie.

Podmienky prijatia:

Prihlášky na všetky fakulty je možné podať do 31.5.2019.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Všetky ďalšie informácie vám radi zodpovieme v našom Kontaktnom centre pre uchádzačov.

Kontaktovať nás môžete telefonicky, alebo prostredníctvom chatu.

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty