Základné informácie

Termíny a podmienky prijatia

Zistite aké sú podmienky prijatia a termíny na podanie prihlášky na všetky fakulty PEVŠ! Študujte na prestížnej vysokej škole bakalárskemagisterské štúdium a to na Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky a na Fakulte psychológie. Okrem základných stupňov vysokoškolského štúdia máme akreditované vo vybraných odboroch aj doktorandské štúdium či rigorózne konanie.

Podmienky prijatia na fakulty PEVŠ:

Prihlášky na všetky fakulty je možné podať do: 31.8.2024

Podať online prihlášku

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Viac o možnostiach štúdia tu.

Všetky ďalšie informácie vám radi zodpovieme v našom Kontaktnom centre pre uchádzačov.

Kontaktovať nás môžete telefonicky, alebo prostredníctvom chatu.

Prihláška na VŠ a zápis na štúdium

Odoslaním prihlášky na vysokoškolské štúdium sa celý proces spojený so získaním statusu študenta ešte len začína. Okrem odoslania prihlášky je potrebné aj zaplatiť poplatok za jej podanie. Aktuálnu výšku poplatku za odoslanie prihlášky na štúdium, ale aj informácie o všetkých ďalších poplatkoch nájdete tu. O akceptácii aj spracovaní prihlášky vám príde e-mail, no nezabudnite si jej stav priebežne skontrolovať aj sami po prihlásení do systému. Podľa podmienok platných pre príslušný akademický rok môžete byť pozvaní aj na absolvovanie prijímacích skúšok.

Okrem podania prihlášky je potrebné prísť aj na zápis na konkrétne študijné oddelenie vami vybranej fakulty. Ten prebieha spravidla v druhej polovici septembra pri nástupe na štúdium a konkrétny dátum, čas aj miesto zápisu pre všetky stupne štúdia aj individuálne študijné programy bude včas zverejnený na webových stránkach školy v sekcii úradné oznamy.

Elektronické podanie prihlášky na Paneurópsku vysokú školu

Na Paneurópskej vysokej škole akceptujeme iba prihlášky na štúdium doručené elektronickou formou. Stará forma vypisovania prihlášky na vysokú školu papierovou formou bola zdĺhavá a svojim spôsobom neekologická. Ako moderná vzdelávacia inštitúcia sme celý proces zjednodušili, a to vrátane zasielanie návratiek elektronickou formou. Môžete si podať súčasne aj viac prihlášok na vysokoškolské štúdium, a to dokonca aj na viac vysokých škôl súčasne a mať tak istotu, že nastúpite na štúdium už v najbližšom akademickom roku. Na Paneurópskej vysokej škole v súčasnosti nie sú prijímacie skúšky súčasťou výberového konania na žiadnej z fakúlt okrem Fakulty práva. Avšak, z dôvodu rozhodnutia vedenia fakulty sú prijímacie skúšky dočasne pozastavené aj tam.

Nezmeškajte podanie prihlášky na VŠ

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si môžete elektronickou formou v súčasnosti podať v riadnom termíne do 30.4.2023.. Ak stále nie ste rozhodnutí, či nastúpiť na vysokoškolské štúdium alebo nemáte vybraný konkrétny odbor, odporúčame s prihláškou neváhať. Pri plnej kapacite už nebude možné podať si prihlášku v neskoršom termíne. Ak váhate, či si podať prihlášku na VŠ  z dôvodu pracovnej vyťaženosti, prečítajte si o možnostiach externého štúdia, ktoré je časovo prispôsobené pre ľudí zamestnaných rodinou, podnikaním alebo intenzívnou pracovnou náplňou. V súčasnosti sa navyše dĺžka externého štúdia skracuje na rovnakú dobu trvania, akú má aj denné štúdium – to bolo najčastejším dôvodom, pre ktorý ľudia zavrhli štúdium na vysokej škole externou formou. Jednoducho sa im nechcelo študovať 7 rokov miesto piatich.

Na záver si nezabudnite prečítať aj týchto 10 dôvodov, prečo študovať práve na PEVŠ.

Infolinka pre uchádzačov

Fakulta: Právo, Psychológia
kontakt@paneurouni.com
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
kontakt@paneurouni.com
Kontaktný email
kontakt@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty