Dni otvorených dverí 2021/22

Dni otvorených dverí 2021/22

, Dni otvorených dverí 2021/22Tento akademický rok sme radi, že máme ešte možnosť sa s vami stretnúť osobne. Preto by sme vás radi pozvali na Dni otvorených dverí PEVŠ. Ak by sa situácia náhodou zmenila, nezúfajte! Budeme pokračovať vo forme Online Dni otvorených dverí tak, ako minulý rok. Spýtajte sa našich študentov či pedagógov  všetko, čo vás zaujíma ohľadom štúdia na PEVŠ. Vo forme ONLINE Nebudete potrebovať nič okrem počítača, notebooku alebo mobilného telefónu. Stačí sa  jednoducho prihlásiť, tak ako na iné webové stránky. Nepotrebujete ani kameru, ani mikrofón. Otázky bude možné zasielať prostredníctvom chatu.

DOD Fakulty práva, psychológie, informatiky, Ekonómie a podnikania a Masmédií

Otvárame svoje brány pre všetkých záujemcov o štúdium na Fakulte práva, Fakulte psychológie, Fakulte informatiky, Fakulte ekonómie a podnikania a Fakulte masmédií.

Čo ponúka PEVŠ?

Na PEVŠ máme akreditovaných vyše 40 študijných programov s vysoko atraktívnymi zameraniami.

Na Fakulte informatiky sú to Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, Priemysel 4.0 a Big Data a Kybernetická bezpečnosť.

Na Fakulte ekonómie a podnikania inovatívny Manažment startupov, Dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo alebo ekonomika a manažment podnikania so zameraním na cestovný ruch. V spolupráci s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium  so zameraním na cestovný ruch unikátnu možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného – v externej forme) štúdia v Bratislave.  Na fakulte ekonómie a podnikania je možné študovať v externej forme aj s online podporou. Online podpora umožní, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie a nevymeškávali.

Na Fakulte práva Športové právo, Realitné právo, Medicínske právo a Európske právo. Fakulta práva umožňuje rovnako ako Fakulta ekonómie a podnikania štúdium s online podporou.

Na Fakulte masmédií máte možnosť študovať dizajn médií či medálnu komunikáciu.

Fakulta psychológie ponúka na druhom stupni štúdia akreditovaný študijný program školska a pracovná psychológia.

Prečo PEVŠ?

  • systém výučby orientovaný na to najdôležitejšie – prax
  • takmer 50 partnerstiev s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami
  • inovatívne formy vzdelávania sledujúce európske trendy
  • najmodernejšie technické zabezpečenie
  • pedagógovia, ktorí sú najväčšími odborníkmi v oblasti
  • individuálny prístup pedagógov
  • atraktívne študijné programy
  • 96 % zamestnanosť absolventov
  • nadpriemerne vysoké platy absolventov (67, 5 % viac ako 2000 € mesačne)

TERMÍNY DOD:

19.11.2021 – Fakulta práva, Fakulta psychológie, Tomášiková 20, Ružinov

26.11.2021 – Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta informatiky, Tematínska 10, Petržalka

28.1.2022 – ONLINE formou

18.2.2022 – Fakulta práva, Fakulta psychológie, Tomášiková 20, Ružinov

25.2.2022 – Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta informatiky, Tematínska 10, Petržalka

18.3.2022 – ONLINE formou 

22.4.2022 – Fakulta práva, Fakulta psychológie, Tomášiková 20, Ružinov

29.4.2022 – Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta informatiky, Tematínska 10, Petržalka

20.5.2022 – ONLINE formou 

Na účasť bude vždy vytvorená udalosť na našom Facebooku, kde v prípade formy ONLINE nájdete aj priložený link na pripojenie v aplikácií MS Teams.

ŤEŠÍME SA NA VÁS !

DOD začína vždy o 10:00 hod.

Sme aj na sociálnych sieťach!

, Dni otvorených dverí 2021/22, Dni otvorených dverí 2021/22, Dni otvorených dverí 2021/22, Dni otvorených dverí 2021/22

 

Tel. kontakt: +421 910 271 246

E-mail: info@paneurouni.com