Dni otvorených dverí 2021/22

Dni otvorených dverí 2021/22

, Dni otvorených dverí 2021/22

Najblišie DOD  – online formou 28.1.2022 

Začiatok o 10:00! Je nutné byť pripojený o 10:00.

28.1.2022 – Všetky fakulty.

Formulár na prihlásenie TU!

 

 

 

 

 

 

 

Tento akademický rok sme radi, že máme ešte možnosť sa s vami stretnúť osobne. Budeme však pokračovať aj s online fomou DOD

Všetky prezenčné DOD 

19.11.2021 – Fakulta práva, Fakulta psychológie, Tomášikova 20, Ružinov

26.11.2021 – ZRUŠENÉ!

18.2.2022 – Fakulta práva, Fakulta psychológie, Tomášikova 20, Ružinov

25.2.2022 – Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta informatiky, Tematínska 10, Petržalka

22.4.2022 – Fakulta práva, Fakulta psychológie, Tomášikova 20, Ružinov

* Sledujte túto stránku, v prípade že by sa forma prezenčného DOD zmenila na online!  Aktuálne informácie vždy zverejníme tu, ale aj na sociálnych sieťach. 

 

Všetky online DOD

Spýtajte sa našich študentov či pedagógov  všetko, čo vás zaujíma ohľadom štúdia na PEVŠ. Vo forme ONLINE Nebudete potrebovať nič okrem počítača, notebooku alebo mobilného telefónu. Stačí sa  jednoducho prihlásiť, tak ako na iné webové stránky. Nepotrebujete ani kameru, ani mikrofón. Otázky bude možné zasielať prostredníctvom chatu.

28.1.2022 – ONLINE formou 

18.3.2022 – ONLINE formou 

20.5.2022 – ONLINE formou

Na účasť bude vždy vytvorená udalosť na našom Facebooku, kde v prípade formy ONLINE nájdete aj priložený link na pripojenie v aplikácií MS Teams.

 

Čo ponúka PEVŠ?

Na PEVŠ máme akreditovaných vyše 40 študijných programov s vysoko atraktívnymi zameraniami.

Na Fakulte informatiky sú to Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, Priemysel 4.0 a Big Data a Kybernetická bezpečnosť.

Na Fakulte ekonómie a podnikania inovatívny Manažment startupov, Dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo alebo ekonomika a manažment podnikania so zameraním na cestovný ruch. V spolupráci s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium  so zameraním na cestovný ruch unikátnu možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného – v externej forme) štúdia v Bratislave.  Na fakulte ekonómie a podnikania je možné študovať v externej forme aj s online podporou. Online podpora umožní, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie a nevymeškávali.

Na Fakulte práva Športové právo, Realitné právo, Medicínske právo a Európske právo. Fakulta práva umožňuje rovnako ako Fakulta ekonómie a podnikania štúdium s online podporou.

Na Fakulte masmédií máte možnosť študovať dizajn médií či medálnu komunikáciu.

Fakulta psychológie ponúka na druhom stupni štúdia akreditovaný študijný program školska a pracovná psychológia.

Prečo PEVŠ?

  • systém výučby orientovaný na to najdôležitejšie – prax
  • takmer 50 partnerstiev s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami
  • inovatívne formy vzdelávania sledujúce európske trendy
  • najmodernejšie technické zabezpečenie
  • pedagógovia, ktorí sú najväčšími odborníkmi v oblasti
  • individuálny prístup pedagógov
  • atraktívne študijné programy
  • 96 % zamestnanosť absolventov
  • nadpriemerne vysoké platy absolventov (67, 5 % viac ako 2000 € mesačne)

ŤEŠÍME SA NA VÁS !

DOD začína vždy o 10:00 hod.

Sme aj na sociálnych sieťach!

, Dni otvorených dverí 2021/22, Dni otvorených dverí 2021/22, Dni otvorených dverí 2021/22, Dni otvorených dverí 2021/22

 

Tel. kontakt: +421 910 271 246

E-mail: info@paneurouni.com