Ponuka štúdia

Magisterské a inžinierske štúdium

Po úspešnom zvládnutí bakalárskeho štúdia sa očakáva, že budete pokračovať v štúdiu a dosiahnete aj druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Na našej škole môžete v závislosti od vybranej fakulty a odboru získať magisterský aj inžiniersky diplom. Spoznajte celú našu ponuku Mgr. a Ing. štúdia a prihláste sa na denné alebo externé štúdium. 

Mgr. – Magisterské štúdium

Magisterské štúdium môžete absolvovať na Fakulte práva v odbore Právo v študijnom programe Právo v slovenskom jazyku, alebo v odbore Politické vedy v študijnom programe Medzinárodné vzťahy a diplomacia v slovenskom a anglickom, alebo čisto anglickom jazyku. Na Fakulte masmédií vás čaká magisterské štúdium v odbore Mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia. Na Fakulte Informatiky môžete nastúpiť na magisterské štúdium v odbore Informatika na študijný program Aplikovaná Informatika. V neposlednom rade môžete na Fakulte psychológie v odbore Psychológia absolvovať študijný program Psychológia. Všetky vyššie spomenuté možnosti magisterského štúdia prebehnú v trvaní dvoch rokoch a ukončíte ich diplomovou prácou a štátnou skúškou.

Ing. – Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium môžete absolvovať na našej Fakulte ekonómie a podnikania v odbore Ekonómia a manažment v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania v slovenskom a anglickom jazyku. V súčasnosti nemáme na našich fakultách v ponuke ďalšie akreditované študijné programy pre dosiahnutie titulu inžinier.

Mgr. a Ing. štúdium aj v externej forme

Všetky vyššie uvedené možnosti magisterského a inžinierskeho štúdia môžete absolvovať aj v externej forme, a to v trvaní 2,5 alebo 3 roky v závislosti od konkrétneho študijného programu (všetky dostupné možnosti štúdia nájdete nižšie v prehľadnej tabuľke aj s predpokladanou štandardnou dĺžkou štúdia). Externé štúdium je vhodné najmä pre pracujúcich ľudí s rodinami, ktorí sa pomocou vysokoškolského štúdia chcú rekvalifikovať na svoju aktuálnu alebo novú vyhliadnutú pracovnú pozíciu a chcú štúdium zvládnuť aj popri práci a rodine. Externé štúdium je výborným riešením aj pre podnikateľov, ktorí chcú získať nové zručnosti napríklad z ekonomiky alebo manažmentu pre ďalší rozvoj svojej firmy.

Vyberte si z našej ponuky Mgr. a Ing. štúdia

Magisterské a inžinierske štúdium na fakultách Paneurópskej vysokej školy je vhodné aj pre absolventov bakalárskeho štúdia z iných vysokých škôl, ktorí by chceli pokračovať v štúdiu svojho odboru, no z nejakého dôvodu nechcú študovať Mgr. alebo Ing. na rovnakej škole. V prípade akýchkoľvek otázok spojených s prestupom z inej školy nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Informácie o jednotlivých študijných programoch si môžete prečítať po kliknutí na konkrétny odkaz v tabuľke.

Online prihláška

Magisterské a inžinierske štúdium na PEVŠ

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

 

Fakulta

Študijný odbor

Študijný  program

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Právo Právo slovenčina denná 2 roky/ Mgr. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo slovenčina externá 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta práva Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický denná 2 roky/ Mgr Bratislava
Fakulta práva Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický externá 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania
slovenčina denná 2 roky/ Ing. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania
slovenčina externá 2 roky/ Ing. Bratislava
Fakulta masmédií Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálna a marketingová komunikácia slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta informatiky  Informatika Aplikovaná informatika slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta informatiky  Informatika Aplikovaná informatika slovenčina externá 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia Psychológia slovenský a anglický denná 2 roky/Mgr. Bratislava

 

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty