LL.B. Právo

LL.B. Právo

Paneurópska vysoká škola ako prvá vysoká škola na Slovensku umožňuje štúdium práva na základe individuálnych požiadaviek. V rámci profesijného štúdia LL.B. si študent sám vyberie predmety, ako aj spôsob ukončenia štúdia.

Štúdium práva u nás v kocke:

Čo je LL.B. štúdium na PEVŠ?

LL.B. právo je profesijný študijný program práva. Úspešný absolvent získa profesijný titul LL.B., uvádzaný za menom alebo certifikát o absolvovaní štúdia, a to v závislosti od zvolenej formy.

 

Pre koho je LL.B. štúdium určené?

LL.B. štúdium je určené všetkým záujemcom, ktorí chcú získať právne vzdelanie a zároveň nemajú ambíciu pôsobiť ako profesionál v oblasti práva.Typickým príkladom študenta je  maturant, podnikateľ, manažér, zamestnanec štátnej a verejnej správy – človek, ktorý chce získať vzdelanie v oblasti práva a nemá s právom žiadne alebo veľmi malé skúsenosti. Pre uchádzača s dostatočnou teoretickou znalosťou alebo praktickou znalosťou práva je viac vhodný program LL.M. V programe LL.M. sa nevyučuje teória. Záujemcovia ktorý majú záujem pôsôbiť ak profesionál v právnej oblasti sa môžu prihlásiť na klasické akademické štúdium. 

V čom je LL.B. štúdium iné než klasické štúdium

LL.B. štúdium je profesijné vzdelanie v oblasti práva, čo znamená, že nie je náhradou klasického štúdia na Fakulte práva. Ide o doplnkové vzdelanie, ktoré má oproti klasickému štúdiu množstvo výhod s jednou nevýhodou – absolvent nezíska vzdelanie na výkon právneho povolania. To znamená,  že nemôže pôsobiť ako advokát, právnik, sudca a podobne. Na druhej strane, získa hodnotné právne vzdelanie potrebné v každodennom živote, podnikaní či zamestnaní v kvalite klasického štúdia bez nutnosti štúdia v rozsahu 5 –  7 rokov. Celé štúdium si môže študent vyskladať sám na mieru a podľa vlastnej potreby, čo v klasickom štúdiu práva nie je možné.

 

Forma LL.B. štúdia

Študent si môže zvoliť z dvoch foriem štúdia – štúdium ukončené diplomom alebo certifikátom. V prípade štúdia ukončeného diplomom študent absolvuje z každého predmetu skúšky v rozsahu bežného štúdia na Fakulte práva. V prípade štúdia ukončeného certifikátom študent nie je skúšaný.

Dĺžka štúdia

Štúdium trvá štandardne 2 roky, počas ktorých si študent zapíše dva predmety každý semester. 

Predmety výučby LL.B.

Pre všetkých študentov je predmet Základy práva povinným. Z ostatných predmetov si študent sám vyberie 7 predmetov svojho štúdia. Celkový počet predmetov v štúdiu je 8. V prípade, že si študent zvolí predmet rozdelený na dve časti, v rámci predmetov si musí vybrať aj druhú časť. V rámci výberu sa však predmet rozdelený na dve časti počíta ako dva predmety. Jedná sa o dva predmety a dve skúšky. 

Povinné predmety

Voliteľné predmety

Začiatok štúdia

Začiatok bude v septemberi 2024. Presný rozvrh bude stanovený až v septembri 2024. 

Požiadavky na uchádzača o štúdium

Podmienkou pre prijatie na štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Uchádzači sú prijatí bez prijímacích skúšok.

Podmienky pre úspešné absolvovanie štúdia

Každý študent si sám na začiatku štúdia zvolí jeho formu. Študenti, ktorí majú záujem o profesijný diplom LL.B., sú povinní z vybraných predmetov absolvovať skúšky v rozsahu a náročnosti skúšky bežných študentov Fakulty práva.  Študent, ktorý má záujem o ukončenie štúdia certifikátom, neabsolvuje žiadne skúšky. 

Diplom alebo certifikát o ukončení

Po úspešnom absolvovaní skúšok získa študent diplom a profesijný titul LL.B., uvádzaný za menom. Študent, ktorý neabsolvuje skúšky, získa certifikát o absolvovaní štúdia.

Termín a prihláška

  • Založte si e-prihlášku  najneksôr do 31.5.2024,
  • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si LL.B. program,
  • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje,
  • skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“,
  • počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať.

Cena štúdia

Dvojročné štúdium (8 predmetov) s certifikátom:

Cena štúdia s certifikátom pri jednej splátke je 1500 EUR s DPH

Dve splátky po 800 EUR. 

Štyry splátky po 400 EUR.

Osem splátok po 200 EUR (dve splátky za semester). 

 

Dvojročné štúdium (8 predmetov) s diplomom:

Cena štúdia s diplomom LL.B. pri jednej splátke je 1860 EUR s DPH.

Dve splátky po 980 EUR.

Štyry splátky po 490 EUR. 

Osem splátok po 245 EUR (dve splátky za semester). 

Kontakt

, LL.B. Právo

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281 E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

V prípade záujmu o osobné stretnutie alebo prehliadku priestorov je nutné sa dohodnúť vopred na stretnutí. Informácie o LL.B., štúdiu neposkytuje študijné oddelenie Fakulty práva.