Blog

PhD. – štúdium, ktoré vás odlíši od konkurencie

phd. štúdium

Ako vám môže veľký doktorát pomôcť na pracovnom trhu? V dnešnom článku sa pozrieme na to, prečo je tento titul dôležitý v niektorých odvetviach a ako ho vnímajú zahraniční zamestnávatelia.

Celá univerzitná cesta na PEVŠ

Naša škola je jedinou súkromnou vysokou školou univerzitného typu. To znamená, že na každej fakulte máme v ponuke štúdium od bakalárskeho stupňa až po veľký doktorát. Ak ste však bakalársky a následne magisterský alebo inžiniersky stupeň vyštudovali na inej škole, nezúfajte. V našej ponuke určite nájdete doktorandské štúdium, ktoré nadväzuje na vaše doterajšie akademické úspechy. Týmto by sme však radi oslovili aj úplne nových uchádzačov z radov maturantov aj starších záujemcov o vysokoškolské štúdium, aby nastúpili na niektorú z našich fakúlt už od bakalárskeho stupňa. Vyučovací proces jednotlivých študijných programov na rôznych stupňoch na seba priamo a logicky nadväzuje. Každý ďalší stupeň dosiahnutého vzdelania rozvíja predchádzajúce vedomosti študentov. 

Doktorandské odbory v našej ponuke

Celú ponuku našich doktorandských študijných programov nájdete na tomto odkaze. Doktorandské študijné programy máme otvorené na všetkých fakultách, v dennej (spravidla 3-ročné štúdium) aj v externej (spravidla 4-ročné štúdium) forme, a určite neprehliadnite aj tie konkrétne programy, ktoré je možné študovať v anglickom jazyku. 

Zahraniční zamestnávatelia titul PhD. vyžadujú

Titul PhD. je v mnohých zahraničných firmách (aj v niektorých, ktoré majú svoje pobočky na Slovensku) už takmer nevyhnutnou podmienkou. Titul PhD. vás dokonale oddelí od konkurencie, podobne ako titul JUDr. získaný rigoróznym konaním na našej právnickej fakulte oddelí uchádzačov od ostatných právnikov, ktorí majú len Mgr. V zahraničí tak titul PhD. už nie je výhodou, ale často jednou z podmienok získania pracovného miesta. Napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku je titul PhD. takmer zárukou vyššieho platu a lepšieho miesta.

Vedecká dráha s PhD. na Slovensku

Na Slovensku je situácia trochu iná. U nás  zatiaľ nie je veľké množstvo absolventov PhD. študijného programu, a preto sa pri výberových konaniach nemusíte báť veľkej konkurencie. Titul PhD. vám prakticky otvára neobmedzené možnosti vedecko-výskumnej, akademickej, ale aj samostatnej podnikateľskej činnosti vo vybranom odvetví. Odlíšte sa od ostatných absolventov VŠ štúdia a získajte aj tretí stupeň vzdelania.

Máte otázky? Sme tu pre vás

Viac o možnostiach štúdia, programoch na doktorandskom štúdiu všeobecne nájdete na našej stránke. Ak máte akékoľvek otázky a potrebujete si urovnať  nejasnosti, neváhajte nás, prosím, kedykoľvek kontaktovať

<<< Späť