Blog

Pomaturitné štúdium aj na univerzite tretieho veku

pomaturitné štúdium

Ak hľadáte pomaturitné štúdium, ste na správnom mieste. Respektíve na webe tej správnej školy. Kontinuálne vzdelávanie je alfou a omegou úspechu nielen v profesionálnom živote a kariérnom raste, ale aj v mnohých situáciách, ktoré sú súčasťou každodenného života. Aké možnosti pomaturitného štúdia máme k dispozícii na Slovensku? Ktoré z nich ponúkame aj na našej vysokej škole?

Pomaturitné štúdium – čo to je?

Pod pojmom pomaturitné štúdium si väčšina ľudí predstaví klasické vysokoškolské štúdium na bakalárskom, a následnom magisterskom alebo inžinierskom stupni. Vysokoškolské štúdium je aj na našej škole možné absolvovať v klasickej dennej, ale aj v externej forme, ktorú s obľubou využívajú najmä pracovne alebo inak časovo vyťažení ľudia. Externé štúdium si často volia aj niekoľko desiatok rokov po absolvovaní maturity z dôvodu rekvalifikácie pre svoju aktuálnu pracovnú pozíciu, alebo s cieľom zmeniť povolanie.

Štúdium MBA a LL.M.

Ďalšou možnosťou nadstavbového pomaturitného štúdia je absolvovanie MBA alebo LL.M.. U nás môžete navyše absolvovať aj program LL.B.. Úspešným dokončením týchto štúdií získate príslušný titul za menom, na ktorý sa najmä zamestnávatelia v krajinách západnej Európy pozerajú rovnako, ako na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. U nás sú tieto tituly vnímané podobne, ako napríklad absolvovanie rigorózneho konania. Každý z týchto programov je určený inému typu študentov, a to podľa ich predošlého vzdelania v danej oblasti alebo podľa uplatnenia budúcich vedomostí u študenta.

Odborné kurzy pre každého

Ďalšou možnosťou pre pomaturitné vzdelávanie v našej ponuke sú odborné kurzy. Poskytujeme možnosť absolvovať kurzy v oblasti Práva, kurzy v oblasti IT, ale aj kurzy v oblasti psychológie. Kurzy v oblasti práva sú vhodné aj pre neprávnikov, ktorí sa chcú lepšie zorientovať v slovenskej legislatíve, IT kurzy sa zameriavajú aj na najnovšie trendy (napríklad virtuálnu realitu) a kurzy z oblasti psychológie (napríklad riešenie konfliktov) sú obľúbené najmä u HR manažérov.

Univerzita tretieho veku a jej výhody

Naša Univerzita 3. Veku je integrovaná vo všetkých fakultách Paneurópskej vysokej školy a môžete sa zapísať na 5 rôznych štúdií. V ponuke máme Základy práva, psychológie, informatiky, masmédií a ekonómie/podnikania. Tieto študijné programy sú určené pre ľudí nad 50 rokov a môžu byť aj odrazovým mostíkom pred absolvovaním externého štúdia.

Prečo sa vzdelávať celý život?

Lepšie pracovné podmienky, finančné ohodnotenie, ale aj orientácia v najnovších technológiách či zákonoch dokáže zvyšovať kvalitu nášho života. Nikdy nie je príliš neskoro na ďalšie vzdelávanie, ktoré vás môže posunúť vpred a pri ktorom môžete spoznať množstvo zaujímavých ľudí či chopiť sa novej príležitosti.

<<< Späť