Blog

Rozhovor s úspešnou absolventkou a podnikateľkou Luciou Galovičovou Hrivňákovou

Naša absolventka a zároveň podnikateľka v gastronómií nám v rozhovore priblíži, čomu sa venuje a prezradí nám viac o svojej ceste po absolvovaní školy.

Dozviete sa, aké bolo jej štúdium na PEVŠ, čo ju viedlo k ceste za svojim snom a čo by poradila budúcim študentom a začínajúcim mladým podnikateľom.

 

 

Mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť?

Volám sa Lucia Galovičová Hrivňáková, pochádzam z Lipian, mám 33 rokov a na PEVŠ som študovala v rokoch 2007-2012 a ukončila som ju v odbore Medzinárodné podnikanie.

Vieme o Vás, že podnikáte. V akej oblasti?

S manželom, ktorý tiež študoval na PEVŠ, podnikáme v oblasti gastronómie, máme cukrársku výrobu a cukráreň LUCETTE v Petržalke, ktorá teraz funguje ako obchodík- boutique.

Študovali ste na Fakulte ekonómie a podnikania, ako Vám pomohlo štúdium v podnikaní?  

Vždy som chcela pracovať nezávisle od niekoho iného, sama rozhodovať o svojom čase a alokácii svojich duševných zdrojov. Ako absolvent gymnázia som sa cítila trochu stratená, nevedela som presne akej podnikateľskej oblasti sa chcem venovať. Vďaka štúdiu na PEVŠ som sa zorientovala v účtovníctve, marketingu, manažmente a celkovo v tom, čo môže obnášať podnikanie ako celok. Za päť rokov na škole sme systematicky získavali prehľad o národohospodárskej politike, makro a mikroekonómii, obchodnom práve, daniach, madzinárodnom obchode, svetovej ekonomike a podobne. Veľmi ma oslovili praktickejšie oblasti, hlavne manažment výroby, cenové rozhodovanie, firemné plánovanie a štatistika. Vďaka štúdiu som bola schopná vyhodnotiť svoje silné a slabé stránky a vykryštalizovať sa ako potenciálny majiteľ malého podnikateľského subjektu.

Možností pre štúdium je mnoho. Čo Vás motivovalo prísť študovať  práve na Fakultu ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy?  

Keď som nastúpila na PEVŠ, bola to jedna z prvých (ak nie úplne prvá) vysoká škola tohto typu. Na súkromné školy zo zahraničia som mala veľmi dobréreferencie, ale nechcela som zo Slovenska dlhodobo odísť, tak som hľadala niečo podobné u nás. Lákal ma modernejší spôsob výučby, praktickejšie prístupy v problematike a medzinárodné smerovanie štúdia.

Otázka na odľahčenie: Máte nejaký vtipný alebo zaujímavý zážitok či už z prednášky alebo celkovo zo školy čo Vám tak utkvel v pamäti?   

:)… vtipných zážitkov bolo veľa, asi najvtipnejší bol, keď sa tajomník školy musel ukrývať pred rozčertenými spolužiačkami, lebo sa im nepáčilo, že nás presunul z veľkej auly do učebne a oni ho naháňali po budove aby mu dali najavo svoju nespokojnosť. Ony boli staré mazáčky, takže cítili väčšie právo na aulu ako mali prváci. Byť na mieste tajomníka, tiež utekám.

Najviac som si ale zapamätala teraz už nebohého pána profesora Jiřího Dvořáka, ktorý mal vzhľadom k svojmu veku bohaté skúsenosti či už v odbore alebo aj v prístupe k študentom a vždy nám zdôrazňoval, že informácie sú dôležité, ale najväčšiu hodnotu majú vedomosti. Samotné vyhodnotenie informácie a jej aplikácia do mozaiky celku je nevyhnutná a bez toho bezcenná. Tým by som vyhodnotila aj svoje celkové štúdium na PEVŠ. Informácií som dostala obrovské množstvo, jednotlivo si ich nemôžem pamätať, ale tie prepojenia, sieť, ktorá vám vytvorí celok, ktorému rozumiete, ten pocit, keď vám súvzťažnosti informácií zrazu “docvaknú”, to je to, čo teraz využívam najviac.

Ako spomínate na našu školu dnes?

Na školu spomínam rada. Keď som nastúpila, mala som pocit, že tých päť rokov bude nekonečných, hlavne keď som videla rozpis predmetov. Zbehlo to však rýchlo, zdá sa mi, že to už bolo veľmi dávno.

Čo by ste odkázali  budúcim študentom?  

Prajem študentom, aby sa počas štúdia nasali čo najviac z toho, čo pedagógovia ponúkajú. Teraz, keď sa aj ja sem-tam ocitnem v role školiteľa, viem, koľko veľa sa nám toho snažili odovzdať a koľko energie nám venovali. Všetko

 je dobré, čo človek vie. Čím viac, tým lepšie.

Čo by ste odkázali budúcim mladým podnikateľom?

Budúcim mladým podnikateľom prajem drive, veľa energie a chuti pracovať aj sedem dní v týždni. Nebojte sa ísť do nových, inovatívnych projektov, prineste niečo nové, iné, choďte za svojim cieľom. Buďte usilovní, cieľavedomí, nechajte si poradiť ale nie odradiť. Dá sa všetko, čo si zaumienite, len vytrvajte a pracujte.

Kde Vás záujemcovia o výborné makrónky nájdu a na čo sa môžu tešiť

Naša značka Lucette je zhmotnením našej vášne pre dobré jedlo a bonvivánsky životný štýl. Pre našich klientov ponúkame pochúťky ako makarónky, pavlove torty, tartaletky, cheesecaky, rôzne torty, samostatne servírované dezerty, ale aj slovenské stálice v novom šate, napríklad punčový rez, veterníky, krémeše, medové rezy a pravidelne pridávame novinky. Máme aj vlastné ríbezľové víno, vaječné koňaky, sladké nátierky a keksíky. V lete ponúkame aj našu vynikajúcu remeselnú zmrzlinu, mojim favoritom je smotanová s karamelom a pekanmi 🙂

 

<<< Späť