Blog

Stáže v zahraničí? Vyskúšajte to na PEVŠ

staze-v-zahranici

Stáž v nejakej prestížnej firme vyzerá dobre v každom životopise absolventa, ale aj skúsenejšieho „harcovníka“. Avšak, praktická stáž v zahraničí je už niečo, čím sa rozhodne dokážete odlíšiť od konkurencie na pracovnom trhu, ale najmä získať potrebné zručnosti a know-how pre budúci výkon povolania alebo pre vlastné podnikanie. Na PEVŠ vám pomôžeme s vybavením stáže po ukončení vášho vysokoškolského štúdia. 

Stáže v zahraničí

Pre všetkých čerstvých absolventov vysokých škôl (najmä tých, ktorí majú výborné skúsenosti so študijným pobytom Erazmus+ a radi by aj po ukončení štúdia hľadali ďalšiu novú skúsenosti v zahraničí) máme skvelú správu. Po dokončení vysokoškolského štúdia na niektorej z našej fakúlt vám pomôžeme získať exkluzívnu stáž, ktorá vám otvorí dvere na ceste k budúcim zamestnávateľom. 

Praktické stáže programu Erazmus+

Praktická stáž je v podstate získavanie nových skúseností v skutočnej firme alebo inštitúcii. Minimálna dĺžka trvania stáže sú 2 mesiace a môžete ju absolvovať kedykoľvek v priebehu akademického roka, ale aj počas letných prázdnin hneď po ukončení štúdia. Vďaka programu Erasmus získate aj grant v hodnote 570  až 670 eur mesačne, čo je určite lákavejšie, než obyčajná neplatená stáž. Stáž môžete absolvovať do 1 roka po ukončení štúdia ako absolvent VŠ.

Kde môžete stáž absolvovať?

Ponúkame možnosť absolvovať stáž kdekoľvek v rámci krajín Európskej Únie  a pridružených krajín, ako sú napríklad Turecko, Švajčiarsko, Island, Nórsko alebo Macedónsko. Radi vám poradíme aj s výberom konkrétnej firmy alebo organizácie, napríklad aj z dlhého zoznamu našich zahraničných partnerov. 

Existujú pre stáž nejaké požiadavky?

Samozrejme, okrem iného hlavne dobrá znalosť jazyka krajiny, do ktorej sa na stáž chystáte, alebo aspoň angličtiny (či iného svetového jazyka). Každý študent, ktorý sa rozhodne absolvovať stáž, je povinný absolvovať online jazykový test Erasmus Online Language Support, a to nielen pred stážou, ale aj po jej ukončení.

Zahraničné stáže na PEVŠ

Vzbudili sme váš záujem ohľadom zahraničných stáží? Pustite sa do hľadania ideálnej ponuky. Odporúčame vám napríklad overený portál My Intership. Všetky dôležité informácie o možnostiach absolvovanie zahraničnej stáže počas štúdia na PEVŠ nájdete na tejto stránke. Prečítajte si aj o ďalších zaujímavých príležitostiach v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou, ktoré majú naši študenti k dispozícii.

<<< Späť