Blog

Testy ranej gramotnosti – MABEL

MABEL

MABEL  (akronym názvu: Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy) je výnimočný produkt – testy ranej gramotnosti detí. Je to batéria testov, ktoré sú rovnocenné vo viacerých jazykoch. Zatiaľ sú dostupné v angličtine, španielčine, češtine a slovenčine, čoskoro budú vo francúzštine, velštine, poľštine a portugalčine. MABEL testy boli vytvorené v rámci európskeho výskumu (7. Rámcový program EC Marie Curie 2008-2012), do ktorého sa zapojili dve britské, dve francúzske, jedna španielska, jedna česká a jedna slovenská univerzita. Testy ranej gramotnosti detí boli vytvorené ako výskumné nástroje. Keď sa v empirickom výskume preukázala ich citlivosť, bolo rozhodnuté, že budú uverejnené ako multijazyková diagnostická batéria, ktorá bude slúžiť v praxi. Tieto testy ranej gramotnosti sú prístupné odborníkom na základe registrácie na webovej stránke.

Odborníci môžu používať testy ranej gramotnosti v rozličných jazykoch, a tak merať schopnosti detí ,,tým istým metrom”, čo doteraz nebolo možné. Zároveň odborníci v praxi – psychológovia v poradniach, špeciálni pedagógovia v školách aj logopédi majú modernú, výskumne overenú diagnostickú batériu, pomocou ktorej môžu zachytiť rizikové deti už vo veku päť rokov. MABEL je nástroj, ktorý umožňuje diagnostikovať aj bilingválne či viacjazyčné deti a tiež deti, ktoré sa vzdelávajú v jazyku, ktorý nie je ich materinský. V súčasnosti žije veľa ľudí v zahraničí a problémy vo vzdelávaní sú čoraz pálčivejšie.

Prečítajte si tiež:

10 viet o Projekte MABEL (testy gramotnostných schopností):

 • Reč dieťaťa, jeho jazykové a poznávacie schopnosti sú základom čítania, písania a celkového prosperovania v učení.
 • Riziko ťažkostí, napríklad riziko dyslexie, sa dá odhaliť pomerne skoro, už v predškolskom veku.
 • Tím odborníčok Markéta Caravolas (University of Bangor, Veľká Británia), Marína Mikulajová (Paneurópska vysoká škola, Slovensko), Sylvia Defior (Granada University, Španielsko) a Gabriela Seidlová Málková (Univerzita Karlova, Česká republika) vytvoril špeciálnu batériu testov, ktorá je určená na včasnú diagnostiku čítania, písania a ich prediktorov.
 • Testy gramotnej schopnosti detí vznikli ako výskumné nástroje v rámci 7. Rámcového programu EC Marie Curie ELDEL.
 • Viaceré výskumy potvrdili diagnostickú citlivosť týchto testov, preto sa autorky rozhodli sprístupniť ich pre odborníkov v praxi.
 • Batéria MABEL je vo viacerých ohľadoch výnimočný psychodiagnostický nástroj.
 • MABEL = Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy: testy sú paralelne vytvorené v piatich jazykoch: angličtine, francúzštine, španielčine, češtine a slovenčine, čoskoro pribudne aj portugalská, poľská a velšská verzia.
 • To umožňuje vyšetrovať monolingválne aj bilingválne deti a tiež deti, ktoré sú presídlené, vzdelávajú sa v cudzom jazyku a majú ťažkosti v učení.
 • Testy gramotnej schopnosti detí sú pre odborníkov bezplatne prístupné na web stránke na základe registrácie, o prístup môžu požiadať psychológovia, logopédi a špeciálni pedagógovia.
 • MABEL = príklad toho, ako výsledky európskeho základného výskumu skvalitňujú prácu odborníkov v praxi a prispievajú k spoločenskému prospechu vo viacerých krajinách.

V rámci projektu MABEL sa uskutočnili nasledovné aktivity:

 1. Konferencia Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, 26. 9. 2018. Mikulajová M.: Názory učiteľov na Slovensku na vzdelávanie detí cudzincov (vyžiadaná prednáška).  Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., Seidlová Málková G.: MABEL workshop.
 2. XVI. Medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov, Nový Smokovec, 11.-13.10.2018.  Mikulajová M.: Dyslexia – vývinové perspektívy (vyžiadaná prednáška). Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., Seidlová Málková G.: MABEL workshop. 
 3. 1st Literacy Summit, Porto, Portugalsko, 1.-3.11.2018. Prof. Mikulajová podpísala za Slovensko Chartu Európskej siete gramotnosti (Charter of the European Literacy Network). Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., Seidlová Málková G.: MABEL – Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy (Symposium).
 4. Medzinárodná konferencia Duševné zdravie a wellbeing mladej generácie. Fakulta psychológie PEVŠ, Bratislava, 21.11.2018. Mikulajová, M., Caravolas, M.: Predstavujeme  MABEL – Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy (prednáška).
 5. Coventry University, School of Psychological, Social and Behavioural Sciences, Coventry, UK, 30.1.2019. Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., Seidlová Málková G.: MABEL workshop.
 6. Bangor University, School of Psychology, Bangor, UK, 2.2.2019. Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., Seidlová Málková G.: MABEL workshop.
 7. 47th Annual Meeting of The International Neuropsychological Society, New York, USA, 20.-23.2.2019. Seidlová Málková G., Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S.: MABEL – Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy: Approaches to Literacy Testing Across Languages (Symposium).
 8. 7th International Cingress of Educational Sciences and Development, Granada, Španielsko, 24.-26.4.2019. Defior, S., Calet, N., Jiménez-Fernández, G., Caravolas, M., Mikulajová, M., Seidlová Málková G.: MABEL – batería multilingüe para la evalución de la adquisición temprana del lenguaje escrito (Poster session).

9.  MABEL – Multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov (Akreditovaný workshop). Fakulta psychológie PEVŠ, Bratislava, 15. 5.2019. Caravolas, M., Mikulajová, M.

 

<<< Späť