Aktuality

Aktuality

24.05.2023

Študentská vedecká odborná činnosť 2023

V piatok 12.5.2023 sa uskutočnila na FI PEVŠ ŠVOČ, ktorej sa zúčastnili 4 študenti. Porota v zložení doc. ...
18.05.2023

Výsledky volieb do Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy

Do Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy boli zvolení         Zo zamestnaneckej časti akademickej obce: prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (Fakulta masmédií) doc. ...
04.05.2023

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Akademický senát Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „AS PEVŠ“) vyhlásil voľby do AS PEVŠ, ktoré sa uskutočnia v dňoch : - ...
03.05.2023

Medzinárodný Workshop ARTIFICIAL INTELLIGENCE &VIRTUAL REALITY (AI&VR)

Fakulta informatiky PEVŠ v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) a ...
18.04.2023

Expedície 2023

V sobotu 22. apríla sa znovu bude konať prezentačné odpoludnie cestovateľských prednášok Expedície 2023, na ktoré všetkých pozývame!
08.03.2023

Študentská vedecká odborná činnosť 2023 vyhlásená

Dekan Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje 11. ročník súťaže v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) pre ...
22.02.2023

Spolu so štartom letného semestra spúšťame aj prihlasovanie do programu Erasmus+ pre mobility v akademickom roku 2023/2024!

Mobility študentov do programových krajín – Európska únia (+Turecko, Island, Švajčiarsko, Macedónsko)   Granty pre aktuálny akademický rok sa pohybujú ...
16.02.2023

Projekt podporený Fondom SK-NIC

Slovenský registrátor domén SK-NIC podporuje vďaka svojmu fondu inovatívne projekty v rôznych oblastiach. Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy ...