Aktuality

Aktuality

27.09.2023

Prihlasovanie do programu Erasmus+ pre mobility v letnom semestri

Spolu so akademického roka spúšťame aj prihlasovanie do programu Erasmus+ pre mobility v letnom semestri v akademickom roku ...
18.09.2023

Kam na vysokú

Pozývame Vás na výstavu Kam na vysokú!  Tradične sa zúčastníme v 4 mestách Slovenska a to: V čase od ...
18.09.2023

Finisáž výstavy Daniel Bidelnica – MOJE VÍZIE

          GALÉRIA SILENCIUM a autor Vás srdečne pozývajú na finisáž výstavy DANIEL BIDELNICA  MOJE VÍZIE štvrtok, 21.9.2023 o 18:00 hod.  Galéria Silencium, Paneurópska vysoká ...
09.08.2023

Projekt Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4)

Paneurópska vysoká škola bola úspešná pri získaní projektu Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality ...
18.07.2023

HARMONOGRAMY ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

            Termíny zápisov: FAKULTA PRÁVA FAKULTA PSYCHOLÓGIE FAKULTA INFORMATIKY FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA 1. ROČNÍKY FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA VYŠŠIE ROČNÍKY FAKULTA MASMÉDIÍ 1. ROČNÍKY FAKULTA MASMÉDIÍ VYŠŠIE ...
24.05.2023

Študentská vedecká odborná činnosť 2023

V piatok 12.5.2023 sa uskutočnila na FI PEVŠ ŠVOČ, ktorej sa zúčastnili 4 študenti. Porota v zložení doc. ...
18.05.2023

Výsledky volieb do Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy

Do Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy boli zvolení         Zo zamestnaneckej časti akademickej obce: prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (Fakulta masmédií) doc. ...
04.05.2023

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Akademický senát Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „AS PEVŠ“) vyhlásil voľby do AS PEVŠ, ktoré sa uskutočnia v dňoch : - ...