Aktuality

Aktuality

22.12.2020

Nové číslo časopisu LIKE je tu!

Aké budú Vianoce počas pandémie, čo si o študentoch myslí pani Hanzlíková zo študijného, ako sa stať šéfredaktorkou ...
16.12.2020

Vážení kolegovia, milí študenti!

Vážení kolegovia, milí študenti! Prihováram sa k Vám na prahu najkrajších sviatkov roka. Úprimne Vám všetkým prajem veselé a šťastné Vianočné sviatky. ...
11.12.2020

Usmernenia k procesu výučby a skúšania

Ctené a vážené kolegyne, vážení kolegovia, v mene pani dekanky vám zasielam usmernenia k prebiehajúcemu procesu distančnému vzdelávania na FM PEVŠ s účinnosťou od ...
24.11.2020

Hodnotenie dištančnej výučby na Fakulte masmédií PEVŠ

Hodnotenie dištančnej výučby - fm PEVŠ (prodekan PhDr. Keklak, PhD.) Hodnotenie dištančnej výučby - fm PEVŠ, ÚMaMŠ (doc. PhDr. ...
24.11.2020

Vynikajúci úspech Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

Absolventi Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov na Slovensku. Podľa nezávislého hodnotenia spoločnosti TREXIMA sú ...
20.11.2020

Vznik nezávislej platformy slovenských rektoriek a rektorov

17. november, ktorý je symbolický a pre naše dejiny taký významný deň je od roku 2020 aj dňom ...
02.11.2020

Prorektor PEVŠ Ľudovít Hajduk na online mítingu expertov Rady Európy pre školstvo (EPAN)

V rámci gréckeho predsedníctva Výboru ministrov Rady Európy sa uskutočnilo 30. októbra 2020 online rokovanie expertov pre školstvo, ...
16.10.2020

Prečo sa oplatí študovať na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy? Jedným z dôvodov je vysoký plat absolventov!

Absolventi Fakulty ekonómie a podnikania sú najlepšie zarábajúcimi absolventmi zo všetkých ekonomických fakúlt na Slovensku. V celkovom poradí, teda v konkurencii ...