Aktuality

Aktuality

17.06.2021

Semináre Leto s umelou inteligenciou

Fakulta informatiky PEVŠ v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku (SSKI) pri SAV organizuje sériu pracovných seminárov z oblasti ...
15.06.2021

Európsky projekt ERASMUS + s názvom „Podpora učiteľov čeliť výzve dištančného vzdelávania“

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave spolupracuje  na 2-ročnom Európskom projekte ERASMUS + s názvom „Podpora učiteľov čeliť výzve ...
11.06.2021

SÚŤAŽ pre absolventov Fakulty ekonómie a  podnikania PEVŠ v akademickom roku 2020/2021

Dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu.  Súťaž je určená úspešným absolventom/absolventkám ...
07.06.2021

Oznam o menovaní nového dekana Fakulty informatiky PEVŠ

Dňa 4. 6. 2021 bol menovaný do funkcie dekana Fakulty informatiky PEVŠ na nové funkčné obdobie RNDr. Ján ...
04.06.2021

Vernisáž výstavy SVET BEZ KULTÚRY, SVET BEZ UMENIA

SVET BEZ KULTÚRY, SVET BEZ UMENIA, taký je názov výstavy študentských prác. Vernisáž tejto výstavy plagátov a videoprác sa ...
02.06.2021

Výhra študentiek Fakulty psychológie PEVŠ na MŠPD 2021!

Dňa 27. mája 2021 Katedra psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala online študentskú vedeckú konferenciu ...
20.05.2021

OZNAM o udelení čestného titulu profesor emeritus pánu prof. PhDr. Andrejovi Tušerovi, CSc.

Vedecká rada Fakulty masmédií PEVŠ a Vedecká rada Paneurópskej vysokej školy rozhodla o udelení čestného titulu profesor emeritus ...
20.05.2021

OZNAM o menovaní dekanky FM PEVŠ na ďalšie funkčné obdobie

Dňa 17. 5. 2021 bola opätovne ustanovená do funkcie dekanky Fakulty masmédií PEVŠ na ďalšie funkčné obdobie pani prof. ...