Aktuality

Aktuality

07.08.2017

Na Fakulte masmédií PEVŠ promovalo takmer 130 absolventov

Promócie sú nielen oslavou úspešného ukončenia štúdia, ale tiež rozlúčkou s vysokoškolským životom. Na Fakulte masmédií PEVŠ tento ...
01.08.2017

Akreditačná komisia schválila nový študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia s možnosťou štúdia v anglickom jazyku

Študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a jeho anglická verzia „International Relations & Diplomacy“ je schválený Akreditačnou komisiou SR. ...
18.07.2017

Informácie o zápise na PEVŠ

Študenti všetkých fakúlt a ročníkov Paneurópskej vysokej školy sú povinní pred nástupom do školy sa zapísať. Zápisy na ...
14.07.2017

Online prenos TEDxBratislava, ktorý zabezpečovala Fakulta masmédií PEVŠ, si pozreli stovky ľudí z celého sveta

Obľúbenú konferenciu TEDxBratislava si mohli záujemci pozrieť aj online. Stream podujatia, ktoré sa uskutočnilo 2.júla v bratislavskom SND,  mal ...
13.07.2017

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018   Termín doručenia dokumentov preukazujúcich vzdelanie Zahraniční študenti, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí ...
06.07.2017

Publikácia Immunities of States and Their Officials in Contemporary International Law je uvedená do sveta

V piatok 30.6.2017 sa v priestoroch Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici v Bratislave uskutočnil slávnostný ...
03.07.2017

Odborníci a výskumníci, využite možnosť stráviť až pol roka na americkej univerzite

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie hľadá odborníkov s ukončeným PhD. vzdelaním, ktorí majú záujem stráviť tri až ...
30.06.2017

Nový projekt má efektívne pripraviť absolventov na trh práce

Na Paneurópskej vysokej škole reagujeme na súčasnú kritiku školstva, ktorá sa týka uplatnenia absolventov a máme záujem aktívne ...