Aktuality

Aktuality

14.09.2021

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PRÁVA PEVŠ

Akademický senát Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy - vyhlasuje - v zmysle Volebného poriadku Akademického senátu  FP PEVŠ  voľby do Akademického ...
07.09.2021

HARMONOGRAMY ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

            FAKULTA PRÁVA   FAKULTA PSYCHOLÓGIE   FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA    FAKULTA MASMÉDIÍ   FAKULTA INFORMATIKY  
31.08.2021

Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. bol vymenovaný do funkcie sudcu Najvyššieho správneho súdu SR

              Vo štvrtok 26. augusta 2021 bol prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. vymenovaný do funkcie sudcu Najvyššieho správneho ...
24.08.2021

Sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov na Slovensku

     Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave riešila v r. 2019-2021 projekt Grantovej agentúry Academia Aurea, Česká republika s názvom ...
17.08.2021

Informácie k predmetu Športové právo 1 očami študentov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti fakulty práva, za pár dní si budete vyberať predmety do svojho portfólia voliteľných ...
23.07.2021

Prezentácia vozidla MEGABOT

Dňa 16.07.2021 sa uskutočnilo záverečné pracovné stretnutie riešiteľov projektu SEMOD 79-2/2019-2021 : Aplikácia metód umelej inteligencie pre autonómne ...
21.07.2021

Odovzdávanie cien súťaže PRE ABSOLVENTOV FAKULTY EKONÓMIE A  PODNIKANIA PEVŠ V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Odovzdávanie cien generálneho sponzora Benzinol SLOVAKIA s. r. o. v súťaži o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu prebehlo ...
17.06.2021

Semináre Leto s umelou inteligenciou

Fakulta informatiky PEVŠ v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku (SSKI) pri SAV organizuje sériu pracovných seminárov z oblasti ...