Aktuality

Aktuality

20.03.2024

Na slovíčko, pán dekan!

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,   V rámci vedenia Fakulty práva PEVS obnovujeme formát stretávania dekana so študentmi, a to Na slovíčko, ...
20.03.2024

Hromadná pripomienka k návrhu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Paneurópska vysoká škola spolu s Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v ...
18.03.2024

Alumni club – Stretnutie 4. apríla 2024

Vážená absolventka, vážený absolvent Fakulty práva PEVŠ,   po minuloročnej dobrej skúsenosti so stretnutím s absolventmi Fakulty práva PEVŠ by ...
12.03.2024

Konferencia Logopedys

Dňa 6. marca 2024 – na Svetový deň logopédie – Súkromné centrum poradenstva a prevencie LOGOPEDYS v Zemianskych ...
26.02.2024

Aktuálne informácie o možnostiach parkovania

Vďaka spusteniu rámp na parkoviskách PEVŠ sa výrazne zlepšila možnosť parkovania. V prípade, že ste parkovacie miesto nenašli, ...
22.02.2024

Súčasné výzvy modernej advokácie – 7. marec 2024 (Odeon)

Vážené študentky, vážení študenti, vážení hostia, pozývame Vás na diskusné stretnutie s p. predsedom Slovenskej advokátskej komory, p. regionálnou ...
16.02.2024

Spolu so štartom letného semestra spúšťame aj prihlasovanie do programu Erasmus+ pre mobility v akademickom roku 2024/2025!

Mobility študentov do programových krajín – Európska únia (+Turecko, Island, Švajčiarsko, Macedónsko) Granty pre aktuálny akademický rok sa pohybujú ...
16.02.2024

Prieskum o začínajúcich podnikateľoch na PEVŠ

Spoločnosťou CEO & Co-founder of ineduco prostredníctvom dotazníka zisťuje informácie o začínajúcich podnikateľoch Dotazník na optimalizáciu prostredia pre začínajúcich podnikateľov ...