Blog

Aké ukazovatele vplývajú na podnik a podnikanie?

financne ukazovatele

Na úspech alebo neúspech vo vašom podnikaní vplývajú stovky, možno až tisícky rôznych ukazovateľov. V dnešnom článku si v krátkosti predstavíme tie, ktoré majú na podnik najväčší vplyv a môžu stáť za jeho prípadným neúspchom.

Pri podnikaní najviac riešime jednu zásadnú vec – peniaze. Ale pozerá sa niekto aj na vplyv ukazovateľov? Vplývajú na podnik? Ak áno, aké? Kedy? Ako? Je veľmi dôležité brať do úvahy nielen vnútornú situáciu v podniku, ale pozrieť sa aj na to, aký dosah majú tieto makroekonomické ukazovatele a ako presne stimulujú podnikanie (Zdroj: New macroeconomic era is emerging what will it look like/economist.com). 

Ukazovatele – aké, kedy, ako?

Nemusíme byť ekonómovia, aby sme vedeli, ktoré ukazovatele na nás vyplývajú. S pojmami ako HDP, miera nezamestnanosti, úroková miera a inflácia sa stretávame aj v bežnom živote. Začneme s HDP. HDP pre nás predstavuje hlavný rast ekonomiky. Ukazuje nám, ako podniky neustále potrebujú energiu pre chod podniky a to zabezpečuje, aby ekonomika a teda aj HDP rástlo. HDP je pre nás značný ukazovateľ toho, či ako ekonomika v krajine prosperujeme. Je dôležité, aby tento ukazovateľ neustále rástol a zaistil tak posilňovanie ekonomiky v krajine (Zdroj: The decoupling of GDP and energy growth: A CEO guide/mckinsey.com) 

Nezamestnanosť a podnikanie

Nezamestnanosť má v dnešnej dobe rôzne zdroje. Podniky však zamestnávajú toľko ľudí, koľko je potrebných na ich prácu. Avšak efektivita práce je dnes iná. Dnes množstvo práce vykonávajú moderné stroje a to znamená, že nie je potrebné toľko ľudí ako v minulosti. Stále je však potrebné, aby niektoré práce vykonávali ľudia. Tak ako rýchlo ide dnešná doba, tak je potrebné neustále vzdelávanie ľudí. V dnešnom online musíme využiť moderné technológie a tak sa aj vzdelávanie presunulo na online formu. Ľudia sa tak dokážu vzdelávať doma a mať v živote viac otvorených dverí v oblastí práce, príp. aj ďalšieho vzdelávania (Zdroj: Coursera takes aim at unemployment/mckinsey.com). 

Vplyv úrokovej miery

Pri zvyšovaní alebo znižovaní úrokovej miere závisí hlavne inflácie. Pri väčšej inflácii a teda aj zvyšovaní úrokovej miery podnik zvažuje či zobrať úver od banky. Tak sa podnik opiera o možnosť, že peniaze od banky nezoberie. Avšak len málokto vie, že rast úrokovej miery nie je nekonečný, ale kolísavý. Tak ako rast, tak nastane aj pokles a zase naopak (Zdroj: Zvýšili sme úrokové sadzby, Čo to pre Vás znamená?/ecb.europa.eu). 

Inflácia a váš podnik

Inflácia predstavuje posledný makroekonomický ukazovateľ, ktorý má výrazný vplyv na podnikanie. Inflácia v poslednej dobe nabrala vysoký rast. Spoločnosti strácajú kúpnu silu, čím riskujú, že ich zisky začínajú klesať z dôvodu vysokých cien vstupov ako sú hlavne drevo, uhlie, oceľ, ale aj múka a vajcia. Aby si spoločnosti zaistili prežitie a tržby, musia ceny svojich výstupov zvýšiť. Pre spoločnosti je dôležité nájsť rovnováhu medzi zvyšovaním cien, čo nie je jednoduché. Ceny týchto vstupov môžu nepredvídateľne rásť z mesiaca na mesiac a to spôsobuje neistotu fungovania firiem. Zároveň tieto materiály predstavujú nedostatkový tovar a tak firmy nie sú schopné nakúpiť ani do zásoby. Podniky sa tak vyhýbajú dlhodobým kontraktom, pri ktorých je absolútne možné zvýšenie cien takmer každý mesiac (Zdroj: What is inflation?/mckinsey.com).

Čo z toho vyplýva? 

Podniky sú závislé a zároveň by mali sledovať zmenu makroekonomických ukazovateľov. Je potrebné, aby sa dokázali čo najskôr adaptovať a snažiť sa predvídať, čo nie vždy je možné vzhľadom na vývin situácie na Ukrajine. Podniky tak musia urobiť maximum a hľadať rôzne cesty na prežitie do budúcna a zaistenia prosperity výroby. 

Naučte sa o podnikaní viac

Prihláste sa na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania. Vyberte si zaujímavý študijný program a získajte všetky potrebné zručnosti a znalosti pre manažment alebo vybudovanie vlastného úspešného podniku.

 

Zdroje:

Úroková sadzba: https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/interest_rates.sk.html

Nová makroekonomická éra: https://www.economist.com/leaders/2022/10/06/a-new-macroeconomic-era-is-emerging-what-will-it-look-like

Inflácia: https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-inflation 

HDP: https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-decoupling-of-gdp-and-energy-growth-a-ceo-guide

Nezamestnanosť: https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/coursera-takes-aim-at-unemployment

<<< Späť