Blog

Aké ukazovatele vplývajú na podnik a podnikanie?

financne ukazovatele

Na úspech alebo neúspech vo vašom podnikaní vplývajú stovky, možno až tisícky rôznych ukazovateľov. V dnešnom článku si v krátkosti predstavíme tie, ktoré majú na podnik najväčší vplyv a môžu stáť za jeho prípadným neúspchom.

Pri podnikaní najviac riešime jednu zásadnú vec – peniaze. Ale pozerá sa niekto aj na vplyv ukazovateľov? Vplývajú na podnik? Ak áno, aké? Kedy? Ako? Je veľmi dôležité brať do úvahy nielen vnútornú situáciu v podniku, ale pozrieť sa aj na to, aký dosah majú tieto makroekonomické ukazovatele a ako presne stimulujú podnikanie (Zdroj: New macroeconomic era is emerging what will it look like/economist.com). 

Ukazovatele – aké, kedy, ako?

Nemusíme byť ekonómovia, aby sme vedeli, ktoré ukazovatele na nás vyplývajú. S pojmami ako HDP, miera nezamestnanosti, úroková miera a inflácia sa stretávame aj v bežnom živote. Začneme s HDP. HDP pre nás predstavuje hlavný rast ekonomiky. Ukazuje nám, ako podniky neustále potrebujú energiu pre chod podniky a to zabezpečuje, aby ekonomika a teda aj HDP rástlo. HDP je pre nás značný ukazovateľ toho, či ako ekonomika v krajine prosperujeme. Je dôležité, aby tento ukazovateľ neustále rástol a zaistil tak posilňovanie ekonomiky v krajine (Zdroj: The decoupling of GDP and energy growth: A CEO guide/mckinsey.com) 

Nezamestnanosť a podnikanie

Nezamestnanosť má v dnešnej dobe rôzne zdroje. Podniky však zamestnávajú toľko ľudí, koľko je potrebných na ich prácu. Avšak efektivita práce je dnes iná. Dnes množstvo práce vykonávajú moderné stroje a to znamená, že nie je potrebné toľko ľudí ako v minulosti. Stále je však potrebné, aby niektoré práce vykonávali ľudia. Tak ako rýchlo ide dnešná doba, tak je potrebné neustále vzdelávanie ľudí. V dnešnom online musíme využiť moderné technológie a tak sa aj vzdelávanie presunulo na online formu. Ľudia sa tak dokážu vzdelávať doma a mať v živote viac otvorených dverí v oblastí práce, príp. aj ďalšieho vzdelávania (Zdroj: Coursera takes aim at unemployment/mckinsey.com). 

Vplyv úrokovej miery

Pri zvyšovaní alebo znižovaní úrokovej miere závisí hlavne inflácie. Pri väčšej inflácii a teda aj zvyšovaní úrokovej miery podnik zvažuje či zobrať úver od banky. Tak sa podnik opiera o možnosť, že peniaze od banky nezoberie. Avšak len málokto vie, že rast úrokovej miery nie je nekonečný, ale kolísavý. Tak ako rast, tak nastane aj pokles a zase naopak (Zdroj: Zvýšili sme úrokové sadzby, Čo to pre Vás znamená?/ecb.europa.eu). 

Inflácia a váš podnik

Inflácia predstavuje posledný makroekonomický ukazovateľ, ktorý má výrazný vplyv na podnikanie. Inflácia v poslednej dobe nabrala vysoký rast. Spoločnosti strácajú kúpnu silu, čím riskujú, že ich zisky začínajú klesať z dôvodu vysokých cien vstupov ako sú hlavne drevo, uhlie, oceľ, ale aj múka a vajcia. Aby si spoločnosti zaistili prežitie a tržby, musia ceny svojich výstupov zvýšiť. Pre spoločnosti je dôležité nájsť rovnováhu medzi zvyšovaním cien, čo nie je jednoduché. Ceny týchto vstupov môžu nepredvídateľne rásť z mesiaca na mesiac a to spôsobuje neistotu fungovania firiem. Zároveň tieto materiály predstavujú nedostatkový tovar a tak firmy nie sú schopné nakúpiť ani do zásoby. Podniky sa tak vyhýbajú dlhodobým kontraktom, pri ktorých je absolútne možné zvýšenie cien takmer každý mesiac (Zdroj: What is inflation?/mckinsey.com).

Vplyv politickej situácie na podnikanie 

Ďalším dôležitým vplyvom na úspech alebo neúspech v podnikaní je bez debaty aj politický režim, či konkrétne kroky vlády v krajine podnikateľa. Nemusíme zachádzať ani do takých extrémov, akými je napríklad Severná Kórea, kde podnikanie v podstate nie je možné, alebo do krajín ako Rusko, ktoré je v súčasnosti pre svoje konanie ekonomicky takmer izolované. Už len vstupom do medzinárodných štruktúr, akými je napríklad Európska Únia, vláda poskytne podnikom impulz a lepšie podmienky pre ich expanziu na zahraničný trh. Vhodnými dotáciami, finančnými injekciami či inými formami podpory pre domácich podnikateľov dokáže opäť zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Na druhej strane však máme aj kroky vlády, ktoré podnikateľom znemožňujú držať krok s konkurenciou. Najčastejšie ide o rôzne byrokratické prekážky, neúnosné zvyšovanie poplatkov a daní, ale aj obyčajnú ignoráciu situácie v niektorých priemyselných odvetviach.

Svetové udalosti sa nás v dobe globalizácie dotknú rýchlejšie a intenzívnejšie

Za posledných 5 rokov množstvo podnikov najviac ovplyvnila pandémia s vírusom COVID-19 a vojna u našich východných susedov, no väčší či menší dopad na medzinárodný trh majú aj menšie vojenské konflikty (Izrael/Palestína), ekonomické sankcie uvalené na Rusko, rastúce ceny energií, tepla a pohonných hmôt, rastúce ceny nehnuteľností, utečenecká kríza a mnohé ďalšie, ktoré spolu takmer vo všetkých prípadoch navzájom súvisia. V neposlednom rade na podnikanie vplývajú aj faktory ako počasie, nie však vždy v negatívnom zmysle. 

Čo z toho vyplýva? 

Podniky sú závislé a zároveň by mali sledovať zmenu makroekonomických ukazovateľov. Je potrebné, aby sa dokázali čo najskôr adaptovať a snažiť sa predvídať, čo nie vždy je možné vzhľadom na vývin situácie na Ukrajine. Podniky tak musia urobiť maximum a hľadať rôzne cesty na prežitie do budúcna a zaistenia prosperity výroby. 

Naučte sa o podnikaní viac

Prihláste sa na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania. Vyberte si zaujímavý študijný program a získajte všetky potrebné zručnosti a znalosti pre manažment alebo vybudovanie vlastného úspešného podniku.

 

Zdroje:

Úroková sadzba: https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/interest_rates.sk.html

Nová makroekonomická éra: https://www.economist.com/leaders/2022/10/06/a-new-macroeconomic-era-is-emerging-what-will-it-look-like

Inflácia: https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-inflation 

HDP: https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-decoupling-of-gdp-and-energy-growth-a-ceo-guide

Nezamestnanosť: https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/coursera-takes-aim-at-unemployment

<<< Späť