Fakulta ekonómie a podnikania

Bakalárske štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania (voliteľné) Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania (Bc.) / Cestovný ruch (BBA) – online podpora slovenský

Bez zamerania

externá
4 roky
Bc., BBA
Bratislava
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania (Bc.) / Cestovný ruch (BBA) slovenský

Bez zamerania

externá
4 roky
Bc., BBA
Bratislava
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania (Bc.) / Cestovný ruch (BBA) slovenský

Bez zamerania

denná
3 roky
Bc., BBA
Bratislava
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania (online podpora) slovenský

Bez zamerania

externá
4 roky
Bc.
Bratislava
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania slovenský

Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo

Manažment startupov

Bez zamerania

Jednotlivé zamerania sa otvárajú za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

externá
4 roky
Bc.
Bratislava
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania slovenský

Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo

Manažment startupov

Bez zamerania

Jednotlivé zamerania sa otvárajú za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

denná
3 roky
Bc.
Bratislava

Chceš byť úspešný manažér? Láka Ťa podnikanie?

Širokospektrálnosťou ekonomických disciplín, vysoko kvalifikovanými pedagógmi s dlhoročnými skúsenosťami v danom odvetví a kvalitným vzdelaním má fakulta silnú pozíciu medzi vysokými školami s ekonomickým zameraním na Slovensku. Dôkazom je 17% nárast prvákov do akademického roka 2018/2019 v porovnaní v minulým akademickým rokom.

Ekonomika a manažment podniku a Medzinárodné podnikanie sú dva žiadané študijné obory, ktorých štúdium Ti ponúka iba Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy. Poskytneme Ti prakticky overené domáce a medzinárodné poznatky, budeme rozvíjať tvoju tvorivosť, komplexnosť a systémovosť ekonomického myslenia.

Fakulta prináša moderné a sofistikované vzdelávacie postupy. Pripravíme Ťa nielen pre domáci, ale aj pre európsky a celosvetový trh práce. Štúdiom sa naučíš analyzovať ekonomické javy v podniku a prijímať kompetentné a správne rozhodnutia. Manažérske uplatnenie nájdeš v rôznych typoch súkromného a verejného sektora. Získaš odborné komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, preto sa uplatníš aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí, ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou a priamo v zahraničných firmách v celej Európskej únií.

Počas štúdia Ti pomôžeme rozvíjať myslenie a tvorivosť tým správnym smerom. Budeš vedieť riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách. Poskytneme Ti potrebné znalosti v oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.

Po skončení bakalárskeho štúdia môžeš pokračovať v inžinierskom študijnom programe.

Online prihláška

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška