Blog

Čo je empatia? Ste empatický človek?

empatia

S pojmom empatia ste sa už zrejme v živote stretli, pretože je v bežnej reči veľmi často používaný. Možno ju charakterizovať ako schopnosť vcítiť sa do druhého človeka, do jeho situácie, do toho, čo asi prežíva. Empatia úzko súvisí aj s pojmom mentalizácia, čo je v podstate imaginatívna mentálna aktivita, pomocou ktorej sme schopní vnímať a interpretovať to, ako sa druhí ľudia správajú, zatiaľ čo berieme ohľad na ich intencionálne duševné stavy (túžby, emócie, postoje, atď.).

Načo je dobrá empatia?

Vďaka empatii si dokážeme utvárať a udržiavať kvalitné a blízke vzťahy s druhými ľuďmi. Spomenutá schopnosť mentalizovania nám dáva možnosť vnímať a interpretovať seba samých zvonka, a taktiež iných ľudí zvnútra. Významne vplýva na reguláciu nášho pocitu seba samého a svojej hodnoty, rovnako našich emócií, pozornosti a vzťahov s druhými. Je tiež dôležitým faktorom reziliencie (psychickej odolnosti) a vyvíja sa v ranom detstve vo vzťahu s blízkym človekom, väčšinou rodičom. Empatia tvorí základ vnímania sociálnych vzťahov a schopnosti ich spracovávať, preto ak sa u človeka objavia chronické alebo akútne poruchy v schopnosti mentalizácie, často bývajú spojené s vážnymi psychickými problémami, ktoré môžu byť rôzneho druhu.

Čo naopak empatia nie je?

Empatia nepredstavuje vytváranie domnienok a predsudkov. Ak sa teda dokážete vcítiť do druhého človeka, do toho, čo prežíva, neznamená to, že automaticky viete, ako sa cíti, prečo sa tak cíti alebo čo si myslí. Je dôležité predstaviť si, či človek cíti a čo si myslí, ale neodmysliteľnou súčasťou empatického správania je tiež kladenie otázok, aktívne počúvanie a overovanie si, či tomu, čo vám druhý človek hovorí, rozumiete správne. To platí aj v prípade, ak ste vo svojom živote zažili situáciu, ktorú vám opisuje niekto druhý – to, čo ste v danej chvíli cítili alebo si mysleli vy, nemusí cítiť a myslieť si aj ten druhý, zovšeobecňovanie môže byť v tomto prípade naozaj škodlivé a druhý človek môže nadobudnúť pocit, že mu nerozumiete.

Byť empatický znamená byť aktívny

V prípade, že chcete byť voči druhému empatický, mali by ste mať na mysli, že je dôležité podať mu aj pomocnú ruku, keď to potrebuje a je to vo vašich možnostiach. Nie vždy musí pomoc znamenať finančnú pomoc alebo robiť veci za druhého. Niekedy postačí dať druhému vedieť, že vám na ňom záleží, prípadne mu poskytnete kontakt na odbornú pomoc. Vyjadríte mu tým ľudskosť a starostlivosť, porozumenie a ochotu byť tu preňho, takže sa vo svojej problematickej  situácii necíti byť sám. Snažte sa byť teda aktívni v počúvaní, v ponúknutí pomoci a v snahe porozumieť druhým.

Čo môže byť za nedostatkom empatie?

Nedostatok schopnosti vcítiť sa do druhého človeka, resp. nerozumieť tomu čo prežíva pramení zo skúseností z raného detstva s rodičmi alebo opatrovníkmi. Keď malé dieťa zažíva nejakú emóciu, napríklad hnev, nevie túto emóciu pomenovať a zregulovať, svoje emócie reguluje len prostredníctvom svojich rodičov, resp. vzťahovej osoby. Teda ak napríklad dieťa túži po nejakej hračke, ale rodič mu ju odmieta kúpiť, dieťa sa začne hnevať, kričať. Rodič by mal následne dieťaťu okomentovať ako sa asi cíti a prečo, napríklad: „Teraz si nahnevaný, pretože si nedostal hračku, po ktorej túžiš, však? Mrzí ma to, ale teraz ti ju nemôžem kúpiť, pretože na to nemáme peniaze.“ Dieťa sa týmto spôsobom naučí, že občas môže zažívať hnev a že je to v poriadku. Dôležité je emóciu pomenovať správne a reagovať na ňu primerane. Deti sa však učia o emóciách a ich regulácii aj vtedy, keď sledujú, ako na určité situácie a emócie reagujú rodičia, akú schopnosť regulácie emócií majú oni. Následne sa tak naučia, že ľudia môžu zažívať rôzne emócie a že nie sú dobré a zlé emócie, ale je v poriadku pociťovať všetky. Oddeľujú svoje cítenie a myslenie od druhých ľudí, snažia sa do nich vcítiť ale nehovoria im ako by sa mali cítiť či čo by si mali myslieť a rešpektujú ich individuálne prežívanie.

Dá sa empatia zvyšovať?

Miera empatie nie je daná a nemenná, práve naopak, dá sa potláčať, ale aj zvyšovať. Ak chcete svoju mieru empatie zvýšiť, skúste zamerať svoju pozornosť na to, čo cítite, nepotláčajte a neignorujte svoje emócie. Taktiež sa snažte všímať si druhých, ako sa tvária, aká je ich reč tela, intonácia, skúste sa zamyslieť nad tým, čo asi môžu prežívať. V prípade, že budete účastníkom konfliktu, pokúste sa nereagovať rýchlo a impulzívne, snažte sa pozrieť na vec z pohľadu toho druhého človeka, zamyslieť sa nad tým, čo je preňho v danej situácii dôležité, ako vec vníma on. Je veľmi dôležité zohľadňovať to, že jednu a tú istú situáciu môžu dvaja ľudia prežívať rôzne, a teda ak vy vnímate určitú vec ako banalitu, pre niekoho môže byť veľmi podstatná a dôležitá.

Chceš si zvýšiť svoju empatiu? Poď študovať psychológiu na PEVŠ!

Ako študent psychológie na Paneurópskej vysokej škole sa naučíš ako správne regulovať svoje emócie, ako zvyšovať svoju empatiu a ako narábať s rôznymi emóciami u seba aj u iných. V rámci štúdia ti pedagógovia poskytnú odborné a zaujímavé informácie a získaš všetky kompetencie potrebné k tomu aby si mohol/la vykonávať profesiu psychológa. Podaj si prihlášku na štúdium už teraz po kliknutí sem.

<<< Späť