Fakulta psychológie

Bakalárske štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania (voliteľné) Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Psychológia Psychológia slovenský

Bez zamerania

externá
4 roky
Bc.
Bratislava
Psychológia Psychológia slovenský

Bez zamerania

denná
3 roky
Bc.
Bratislava

Zaujíma ťa štúdium psychológie?

Chceš byť kompetentný v odbornej a ľudskej sfére v žiadanom psychologickom odbore?

Motiváciou pre fakultu ďalej rásť je aj prejavená dôvera zo strany uchádzačov o daný odbor. Na pôde fakulty psychológie sme v akademickom roku 2018/2019 privítali o 25% viac prvákov na bakalárskom stupni štúdia v porovnaní s minulým akademickým rokom.

Fakulta psychológie PEVŠ je prvou na Slovensku, s vyhľadávanými novými študijnými programami a ich vzájomnou kombináciou ťa ako jedna z mála na Slovensku pripraví na možnosť získania „Európskeho certifikátu z psychológie“. Fakulta má akreditované denné aj externé štúdium. Po ukončení bakalárskeho štúdia môžeš pokračovať v magisterskom programe Psychológia a Školská a pracovná psychológia.

Profesia psychológa je spoločensky atraktívna. Skúsení pedagógovia a odborníci z praxe ti poskytnú všeobecnú orientáciu v jej základných disciplínach, subdisciplínach a iných príbuzných odboroch, ktoré sa vzťahujú k psychológii na úrovni jednotlivca, skupín a spoločnosti. Okrem toho ťa pripravia pre porozumenie alebo realizáciu psychologických výskumov. Štúdium ti umožní prípravu na nezávislú psychologickú prax.

Získaš ucelený súbor zručností v psychologickom hodnotení, intervencii a interpretácii. Budeš schopný nezávisle a kriticky čítať a spracovať odbornú a vedeckú literatúru, rozumieť psychológii ako vedeckej disciplíne a jej vzťahom s inými vednými oblasťami.

Získaš základy na skúmanie a porozumenie hlavných oblastí vedeckého výskumu a praxe organizačnej a pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej, komparatívnej, klinickej, poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti. Oboznámime ťa so základnými psychologickými procesmi. Dokážeš posúdiť a pripraviť podmienky psychodiagnostického vyšetrenia a vykonávať všetky asistenčné práce v súvislosti so psychodiagnostikou. Zároveň budeš spôsobilý komunikovať odborne v cudzom jazyku a spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

Pokiaľ cítiš motiváciu s vysokými osobnými ambíciami, dosiahnutie ktorých ti umožní práve Fakulta psychológie, tak neváhaj a staň sa jedným z nás.

Online prihláška

 

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychologie
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška