Blog

Kognitívna alebo poznávacia psychológia – neprežijeme bez nej ani deň

kognitivna-psychologia

My, ľudia, zažijeme každý deň mnoho zážitkov, zmyslami zachytíme obrovské množstvo vnemov, hlavou nám ide kvantum myšlienok a to všetko sa deje bez toho, že by sme sa nad tým nejak hlbšie zamýšľali. Jednoducho sa to deje a hotovo. Vedeli by ste však vysvetliť akým spôsobom prebieha naše poznávanie okolitého sveta? Ako vznikajú predstavy alebo ako prebiehajú procesy učenia? Na všetky tieto, a tiež mnohé iné otázky odpovedá práve kognitívna, alebo ak chcete, poznávacia psychológia. Neprežili by sme bez nej veru ani deň.

Učenie ako jedna z kognitívnych funkcií

Náš mozog každý deň vykonáva množstvo aktivít a prebieha v ňom mnoho procesov, niektoré z nich bez toho, aby sme si ich uvedomovali, no pre náš život a fungovanie vo svete sú veľmi dôležité. Vďaka znalostiam procesov učenia a fungovania našej pamäte vieme zlepšovať napríklad schopnosť kódovania (keď informáciu do pamäte prijímame) a vybavovania (keď sa na ňu snažíme rozpomenúť). Ak si počas zapamätávania vytvoríme k danej informácii určité vodítko, neskôr, keď si danú informáciu potrebujeme vybaviť, nám toto vodítko môže proces vybavovania zjednodušiť a urýchliť. Verte mi, že vodítka a podobné pomôcky vám tiež uľahčia štúdium na vysokej škole.

 

kognitivna-psychologia

 

Deň bez predstáv je nepredstaviteľný

Viete si predstaviť deň bez toho, že by ste si niečo v mysli predstavovali? Paradoxne si to určite predstaviť nevieme. Pomocou predstáv totiž utvárame svoje myšlienky a napokon, aj samotnú reč. Predstavy môžu byť spomienkové alebo fantazijné. Spomienkové sa ešte delia na všeobecné (napríklad, keď si predstavíte posteľ) a špecifické (keď si predstavíte vašu posteľ doma). Pomocou fantazijných predstáv ľudia dokážu písať poviedky, zložiť skladbu či pokúsiť sa predstaviť si svoj život o 5 rokov.

Získala som vašu pozornosť?

Medzi naše kognitívne funkcie neodmysliteľne patrí aj pozornosť. Niekedy sa na veci sústredíme úmyselne, inokedy nás zaujme niečo nové, prekvapivé a venujeme tomu pozornosť neúmyselne. Často sa úmyselná pozornosť s neúmyselnou strieda, napríklad keď sa sústredíte na vysvetľovanú tému na prednáške, a zrazu vám zazvoní telefón.

 

kognitivna-psychologia

 

Kde sa o kognitívnej psychológii dozviem viac?

Predpokladám, že ak ste sa dočítali až sem, vašu pozornosť som týmto článkom získala a témy z oblasti psychológie sú vám blízke. Ak by ste sa chceli (nielen) o kognitívnej, resp. poznávacej psychológii dozvedieť viac, v rámci predmetu Základy psychológie, ktorý sa vyučuje na bakalárskom stupni štúdia psychológie Paneurópskej vysokej školy sa dozviete viac o procesoch učenia, o tom ako funguje naša pamäť, o pozornosti, predstavách, jednoducho o všetkých procesoch, ktoré kognitívna psychológia vysvetľuje. Prehĺbte svoje poznanie v oblasti psychológie a podajte si online prihlášku tu.

 

<<< Späť