Blog

Na akej vysokej škole budú študovať vaše deti?

Výber vysokej školy je pre mnohých maturantov naozaj náročným obdobím. Čím dlhšie sa venujú výberu a porovnávaniu jednotlivých škôl a fakúlt, tým je finálna voľba náročnejšia. K tomuto výberu majú, samozrejme, čo povedať aj rodičia. Práve oni budú vo väčšine financovať nasledujúcich 5 rokov života mladého vysokoškoláka. Oplatí sa to? 

Koľko stojí vysoká škola?

Všetky ceny za bakalárske aj magisterské štúdium na našej škole nájdete prehľadne rozpísané priamo na našej stránke v sekcii školné a poplatky. Táto cena však nezahŕňa cestovanie, ubytovanie, stravu, mimoškolské aktivity a rôzne iné náklady, ktoré so sebou nesie vysokoškolský život. Práve ostatné výdavky sa môžu bez problémov dostať aj na ďalších 500 eur mesačne. Chcete, aby vaša investícia do vzdelania vašich potomkov, ktorá sa za 5 rokov vyšplhá na desiatky tisíc eur, padla na úrodnú pôdu? Pomôžte im vybrať tú správnu školu.

Škola s prvotriednym vybavením

Existuje množstvo dôvodov, prečo študovať na Paneurópskej vysokej škole. Medzi jeden z najdôležitejších patrí prvotriedne vybavenie na všetkých našich fakultách. Škola, ktorá investuje do vybavenia učební množstvo prostriedkov pre neustále skvalitňovanie vyučovacieho procesu, bude určite napredovať. S tým súvisí aj výber pedagogických zamestnancov a nadväzovanie novej spolupráce s partnermi vo vzdelávaní, ktorí medzi našimi absolventmi často nájdu svojich budúcich zamestnancov či obchodných partnerov.

Škola s úspešnými absolventmi

Vysoký plat absolventov Fakulty ekonómie a podnikania aj Fakulty práva je dôkazom, že o študentov z našej školy je vysoký záujem na tých najlepšie ohodnotených manažérskych a iných pozíciách. Spomínaná investícia do vzdelania sa tak rýchlo vráti. Absolventi sú, samozrejme, úspešní aj pri zakladaní a vedení vlastného podnikania.

Študijné programy pre denné aj externé štúdium

Naša Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta psychológie, Fakulta masmédií aj Fakulta informatiky majú vo svojej ponuke veľké množstvo zaujímavých študijných programov nielen v slovenskom, ale napríklad aj v anglickom jazyku. Neprehliadnite aj našu ponuku štúdia MBA a LL.M., ktorá môže okrem vašich detí zaujať aj vás.

Vaše deti môžu množstvo z ponúkaných programov  študovať aj v externej forme. Táto voľba je ideálnou možnosťou najmä v prípade, ak bude študent aj počas štúdia pracovať, budovať kariéru, podnikať, alebo sa pomaly zaúčať vo vašej rodinnej firme. Aj napriek jeho neodkladným povinnostiam v práci je vzdelanie dôležité a práve vďaka externého štúdiu zvládne stíhať oboje.

Štúdium, ktoré prinesie výsledky

Nie len prázdny titul na kuse papiera. Z Paneurópskej vysokej školy si absolventi odnesú cenné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré následne uplatnia v zamestnaní alebo pri podnikaní doma aj v zahraničí. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

 

<<< Späť