Aktuality

Prečo sa oplatí študovať na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy? Jedným z dôvodov je vysoký plat absolventov!

Absolventi Fakulty ekonómie a podnikanianajlepšie zarábajúcimi absolventmi zo všetkých ekonomických fakúlt na Slovensku. V celkovom poradí, teda v konkurencii viac ako 1000 študijných programov na 116 fakultách všetkých vysokých škôl skončili na výbornom 4. mieste. Zároveň im podľa parametra, ktorým je priemerný plat patrí prvenstvo v rámci humanitných vied, pretože na prvých troch miestach sa umiestnili len školy zamerané na technické odbory.

Priemerný plat absolventov je takmer najdôležitejšie kritérium, preto sme veľmi radi, že naše fakulty dokážu poskytnúť kvalitné vzdelanie a následne adekvátne uplatnenie a ohodnotenie našich absolventov.

Na Fakulte je možné študovať  inovatívny Manažment startupov, Dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo alebo ekonomika a manažment podnikania so zameraním na cestovný ruch. V spolupráci s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium  so zameraním na cestovný ruch unikátnu možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného – v externej forme) štúdia v Bratislave. Študovať môžete v externej forme  aj s online podporou. Online podpora umožní, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie.

Zdroj: Nezávislé hodnotenie spoločnosti TREXIMA bolo uverejnené  v denníku PRAVDA 13.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< Späť